V pátek 28. listopadu proběhlo na zbrojnici poslední školení zásahové jednotky v tomto roce.  Tématem bylo závěrečné přezkoušení velitelů, strojníků, techniků a všech hasičů. Jako první byl na pořadu dne písemný test znalostí, následovala praktická část. V praktické části ukázali hasiči jak otevřít uzavřený prostor za použití technických prostředků ve vybavení zásahové jednotky. Jednalo se nejen o nouzové otevření vstupních dveří, oken, ale i osobního automobilu. Následovalo praktické přezkoušení vytvoření pěnotvorného vedení. Závěrem bylo ověření znalosti ovládání agregátů a technických prostředků.

 

Školící den pokračoval prověřovacím cvičením. Krátce po půl jedenácté byl krajským operačním a informačním střediskem vyhlášen poplach pro obě zásahové cisterny na požár výrobního objektu v průmyslové zóně ve Vintířovské ulici. Na místo vyjela hlídka městské policie následována hasičskou jednotkou. Na místě se prověřila činnost velitele zásahu, činnost hasičů při průzkumu, činnost při doplňování hasební vody pomocí přívodního vedení od nadzemního hydrantu. Následně se cvičení změnilo na taktické cvičení a poté následovala prohlídka a seznámení s požárně-bezpečnostními zařízeními v novém objektu společnosti Lincoln CZ, která je součástí SKF Group.