Jak bylo napsáno v několika předešlých článcích, naše jednotka vyjíždí poslední dobou především k technickým zásahům. Nejvíce je to na typ události „Technická pomoc, otevření uzavřených prostor“.  Poslední tři výjezdy to dokládají. Nebylo tedy náhodou, že podle plánu školení a výcviku na tento rok, bylo hned na počátku roku naplánováno speciální školení zásahové jednotky na otevírání různých prostorů. Nejčastěji se otevírají vstupní dveře do bytů a to z několika důvodů. Pokud se nelze z různých důvodů dostat přes vstupní dveře, poté následuje vstup přes okenní prostor. Poslední možností je destruktivní násilný vstup.

V pátek 20. února bylo u nás provedeno školení instruktory specializované firmy RESCOP SYSTEM, která provádí profesionální školení zaměřené na problematiku vnikání (otevírání) uzavřených prostor jednotkami požární ochrany a dalšími složkami IZS. Seminář obsahoval popisy a praktické ukázky destruktivních a nedestruktivních metod otevírání, taktiku zásahů, chyby při činnostech na místě zásahu, právní rámec vstupu na nemovitost, porovnání metod.

 

Fotografie použity se svolením firmy RESCOP SYSTEM. www.rescop.cz