V sobotu 28. března v dopoledních hodinách si několik obyvatel města všimlo vycházejícího kouře ze střechy administrativní budovy v ulici U Porcelánky. Ihned volali na tísňovou linku hasičů, ale i zaměstnancům chodovské firmy. Hasiči o kouři již věděli. Kouř, který se začal vznášet nad budovou, nebyl skutečný, ale uměle vytvořený. Jednalo se totiž o začátek prověřovacího cvičení pro čtyři jednotky hasičů připravené ve spolupráci s firmou Chotes a s vedením profesionálních hasičů územního odboru Sokolov. Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach jednotce Chodov s určením techniky CAS 24 T815, CAS 20 T815 a AZ 30. Zároveň je poplach vyhlášen jednotce HZS ÚO Sokolov s CAS 24 Scania a AZ 37 Iveco, jednotce HZS podniku Sokolovská uhelná s CAS 24 T815 a jednotce SDH Vintířov s CAS 16 Daewoo.

 

Po příjezdu na místo prvního chodovského družstva nařizuje velitel zásahu provést vnitřní průzkum bojem s prioritním úkolem vyhledávání osob a také ohnisek požáru. Na místo se dostavují postupně všechny povolané jednotky a každé jsou stanoveny konkrétní úkoly. Uvnitř budovy, kde je veškerý prostor zakouřen, je průzkumem nalezena jedna osoba v prvním patře. Ta je zachráněna mimo budovu a předána hasičům určeným pro poskytování předlékařské první pomoci. Následně je nalezena druhá osoba, která je vynesena mimo zasažený prostor. Už jí nebylo pomoci. Druhou osobou je cvičná figurína jménem Oskar. Oskar váží okolo 90 kg, takže záchrana v úzkém vnitřním prostoru byla docela náročná.

Rozhodčí pečlivě sledují všechny činnosti hasičů a po ukončení cvičení provádějí vyhodnocení. Na tomto cvičení se podílela jednotka z Vintířova v rámci zintenzivnění vzájemné spolupráce při školení a výcviku. S touto jednotkou se počítá s přeřazením do vyšší kategorie JPO a větší spoluprací v zásahové činnosti s jednotkou Chodov.