Chodovská zásahová jednotka plní úkoly plynoucí jak z krizového zákona, tak na základě dalších předpisů k ochraně obyvatelstva. V poslední době plníme úkoly stanovené krizovým štábem města Chodov v souvislosti s řešením pandemie a to distribucí stanoveného materiálu a vybavení. V pondělí jsme například přepravovali zásobu desinfekce pro město Chodov. Kromě distribuce prostředků proti koronaviru se hasiči podílí na zajišťování každodenní hasičské činnosti. Za zmínku stojí zejména v posledních 14 dnech zvýšený výskyt požárů a to po celé České republice.