Automobilový žebřík s označením AZ 30-M1Z Iveco Magirus. Typové označení DLK 23-12 Vario CC, označení podvozku Euro Cargo 150 E 27, užitečný výkon 196 kW, celková hmotnost 14 000 kg, délka 10 metrů, výška 3,3 metru, šířka 2,5 metru, šířka (vysunuté podpěry) 4,5 metru, maximální záchranná výška 30 metrů, jmenovitá záchranná výška 23 metrů při jmenovitém vyložení 12 metrů, osádka 1+2, rok výroby 1996. Vozidlo zakoupilo město Chodov po výběru repasované techniky přímo u výrobce firmy Magirus v německém městě Ulm. Vozidlo bylo do Chodova přivezeno na začátku dubna od výhradního dodavatele Magirus pro ČR. Od té doby probíhaly úpravy vozidla do podoby potřebné pro zařazení do výjezdu a školení a výcvik obsluhy. V současné době probíhají konečné práce instalace vybavení a především probíhá výcvik členů jednotky. Součástí výcviku je také prověřování výškové dostupnosti u různých budov a ostatních staveb. Za krátkou dobu bude vozidlo zařazeno do ostré výjezdové pohotovosti.