V sobotu 6. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc do ulice Revoluční. Na tísňovou linku byl nahlášen únik vody z bytu kde nikdo neotevírá. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 23:05 hodin. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že zdroj úniku vody je v bytě, který má uzamčené bezpečností vchodové dveře a nelze je otevřít. Policie ČR potvrdila, že majitel bytu musí být doma a nereaguje a může se u něj jednat o zdravotní potíže. Velitel zásahu povolává prostřednictvím operačního střediska na místo výškovou techniku naší jednotky.

V úterý 2. listopadu vyjíždíme odpoledne na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Obránců Míru vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 15:14 hodin. Na místě zásahu provádíme pokus o vstup do bytu oknem, ale do bytu jsme se přes velké množství materiálu nedostali. Velitel zásahu nařizuje násilné odstranění vstupních dveří.

V neděli 31. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 12:24 hodin. Na místě zásahu zjišťujeme, že došlo k technické závadě na palivové nádrži osobního automobilu a dochází k úniku benzínu z plné nádrže.

V pátek 29. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K záchraně zvířete v zabouchnutém vozidle v ulici U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 19:36 hodin. Po příjezdu na místo se potvrzuje informace o zabouchnutém osobním vozidle a uvnitř se nachází pes. Provádíme nouzové násilné otevření vozidla za asistence městské policie. Pes i vozidlo bylo následně předány majitelce automobilu.

Ve středu 27. října odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky hasičů na technickou pomoc, záchrana osob. K zásahu do Vintířova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 14:42 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania „Cobra“ a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania.

Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Ne vždy to ale dopadne dobře. V úterý 26. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 18:07 hodin. Dostupné informace uvádějí, že malé dítě má uvízlou hlavu v dětském přenosném sedátku, které se instaluje na toaletní mísu WC. Po příjezdu na místo události, bereme vše potřebné vybavení. V bytě se potvrzuje informace o dětském přenosném prkénku, které má tříleté dítě na krku a nemůže ho sundat. Provádíme kontrolu zdravotního stavu dítěte a za podpory rodiny, provádíme opatrné odstranění plastové pomůcky za pomoci štípacích kleští. Následně provádíme závěrečnou kontrolu zdravotního stavu dítěte, které je zcela v pořádku. Takže hra nakonec dobře dopadla.

V úterý 19. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Palackého vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 17:34 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde nás očekává hlídka městské policie a uživatelka bytu, zjišťujeme prvotní informace. Uživatelka bytu uvádí, že si zabouchla dveře s klíčí v zámku a asi vaří jídlo. Vybaveni dýchacími přístroji v pohotovostní poloze a ručním hasicím přístrojem třídy F, provádíme pokus nouzového otevření bytových dveří pomocí nástrojů VUP. Tento pokus byl neúspěšný z důvodů ochrany dveří proti násilnému otevření. Velitel zásahu vydává okamžitý pokyn ke vstupu oknem pomocí nástavkového žebříku a dalších nástrojů VUP.

V pátek 15. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce po žádosti městské policie Chodov na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 11:46 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěno, že na místní komunikaci a přilehlém parkovišti došlo k rozlití barvy neznámou osobou. Hlídka městské policie vyhodnotila nebezpečnost situace z důvodu silného znečištění a kluzkosti povrchu a po zjištění, že v tu dobu nemají technické služby kapacity na odstranění, vyžádali si zásah hasičské jednotky. Jelikož se jednalo o barvu vodou ředitelnou, provedli jsme na pokyn velitele očištění pomocí vysokotlakého proudu od CAS 30.

Ve čtvrtek 14. října vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na záchranu osoby s použitím AED. K zásahu do Vintířova vyjíždíme s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia a cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 12:04 hodin. K zásahu vyjíždí současně posádky Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v systému RV a RZP. Po našem příjezdu na místo, přebíráme kardiopulmonální resuscitaci od příbuzných zraněné osoby. Zraněné osobě, která je v bezvědomí a bez pulzu, nasazujeme automatický defibrilátor. Stále pokračujeme v provádění KPR i ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři ZZS. Následně lékař ZZS konstatuje úmrtí osoby.

V sobotu 2. října vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS. K zásahu zajištění místa pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 22:36 hodin. Velitel naší jednotky, po spolupráci s operačním střediskem hasičů vyhodnotil jako nejbezpečnější místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby, fotbalové hřiště v Tyršově ulici. Po příletu vrtulníku pomáháme s transportem zraněné osoby na palubu.

V rámci zásahu jsme spolupracovali s Policií ČR, Městskou policií Chodov, Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje a Leteckou záchrannou službou Plzeň-Líně.

V úterý 28. září vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik ropných produktů do Tatrovic. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 14:06 hodin. Na místě zásahu průzkumem zjišťujeme, že ropná skvrna je na silnici od Vřesové až do obce Tatrovice. Velitel zásahu informuje operační středisko a požaduje na místo další hasičskou jednotku a také správce komunikace se značkami na snížení rychlosti a s dalším hydrofobním sorbentem.