Ve čtvrtek 30. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na záchranu osoby s pomocí AED. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 00:30 hodin. Na místě je nalezena osoba v bezvědomí. Nasazujeme automatický externí defibrilátor a zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci. Na místě spolupracujeme s Městskou policií a Policií ČR. Na místo zásahu se dostavují posádky Zdravotnické záchranné služby a lékař ZZS konstatuje exitus. Místo předáváme polici a vracíme se na základnu.

V neděli 26. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění vosího hnízda. K zásahu do Staré Chodovské vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 16:53 hodin. Na místě provádíme odstranění menšího vosího hnízda pomocí deratizačního sreje na vosy, který je volně dostupný pro každého v obchodě.

V sobotu 25. června odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro druhé družstvo, a to necelou minutu po prvním družstvu. K zásahu do ulice Vančurova, kdy bylo na tísňovou linku nahlášeno, že dochází k jiskření drátů vysokého napětí, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 15:13 hodin. Na místě je průzkumem zjištěno, že blízké stromy jsou nakloněny do drátů vysokého napětí a dráty jiskřily. Velitel zásahu si vyžádal prostřednictvím operačního střediska na místo havarijní službu energetické společnosti. Místo bylo zabezpečeno páskou. Po příjezdu technika havarijní služby, bylo dohodnuto, že si odstranění stromů po dálkovém vypnutí proudu zajistí vlastními silami. Jednotka se vrací zpět na základnu.

V sobotu 25. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Náměstí ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:12 hodin. Na místě je průzkumem zjištěno, že došlo pravděpodobně k ucpání vnitřního okapového svodu a lehkému vytopení bytu. Majitelka bytu si odstraňovala minimální množství vody v bytě svépomocí. Naše přítomnost nebyla již nutná.

Ve čtvrtek 16. června, přibližně 15 minut od návratu druhého družstva od požáru ve Staré Chodovské, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku opět. Tentokrát na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:58 hodin. Po příjezdu na místo se vybavujeme technickými prostředky na nouzové otevření dveří, zdravotnickým materiálem, ale také prostředky pro řešení případného požáru.

Ve čtvrtek 16. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky podle požárního poplachového plánu na únik ropných produktů na Vřesové. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:06 hodin. Na místě je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku oleje po technické závadě na nákladním automobilu. Postupně provádíme posyp uniknuté látky v délce asi 1 kilometru určeným sypkým sorbentem. U nákladního vozidla již k úniku nedochází.

V neděli 12. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Čs. Odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:32 hodin. Na místě nás očekává hlídka Policie ČR a hlídka Městské policie. Velitel zásahu nařizuje zahájení násilného otevření dveří a zároveň povolává přes operační středisko na místo zásahu náš automobilový žebřík AZ 30 Iveco Magirus. Do bytu se dostáváme přes okno. V bytě je nalezena zmatená, ale nezraněná osoba. Na místo se dostavuje dcera a velitel jí předává příbuznou do péče.

V úterý 7. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu odstranění větší větve na drátech telefonního vedení, kdy hrozilo nebezpečí pádu na vozovku a chodník v ulici Nádražní, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 22:44 hodin. Na místě provádíme odstranění větve pomocí trhacího háku.

V sobotu 4. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc. K zásahu odstranění vosího hnízda v bytě panelového dmu v ulici U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:52 hodin. Průzkumem zjišťujeme, že v bytě imobilní osoby si vosy vytvořily hnízdo na tyči na záclonu. Provedli jsme rychlé a bezpečné odstranění vosího hnízda.

V pátek 3. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na záchranu koně, který uvázl v mokřině. K zásahu do Staré Chodovské vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:37 hodin. K zásahu vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov. Na místo záchrany byl povolán veterinář. K záchraně koně byl využit menší stavební stroj od souseda majitele koně. Provádíme se sokolovskými kolegy nasazování speciálních popruhů a pomáháme při vyproštění zvířete pomocí bagru. Záchranná operace byla úspěšná a po vyproštění zvířete se jednotka na pokyn velitele zásahu vrací zpět na základnu. Zásah na místě trval něco málo přes hodinu.

V neděli 29. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu. K zásahu do katastru obce Božičany vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:19 hodin. Na místě Odstraňujeme spadlý strom přes komunikaci i s využitím motorové řetězové pily.