V pátek 20. března v nočních hodinách, kdy už většina lidí se chystá ulehnout ke spánku, byl ve 21:39 vyhlášen krajským OPIS HZS poplach pro naši jednotku. Typ události, technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, v prvním stupni poplachového plánu pro Chodov, ulice Revoluční. Oznamovatelka nahlásila prasknuté topení, kde horká voda uniká pod velkým tlakem. Na místo události vyjela zásahová jednotka 1+4 s vozidlem CAS 20 T815. Po příjezdu je zjištěno, že prasknula zátka u topení. Jednotka provedla zamezení dalšímu úniku. Na místo se dostavil odborný pracovník, který provedl provizorní opravu topení. Jednotka se vrací na základnu.