Ve čtvrtek 12. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Nejdecká jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:49 hodin. Na místě spolupracujeme s hlídkou Policie ČR. Je zjištěna ropná skvrna na silnici v několika ulicích ve městě směrem na Božičany. Provádíme posyp a postupně úklid zasažené části komunikace.