Ve čtvrtek 4. února vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Čs. odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:31 hodin. Po příjezdu na místo se potvrzuje voda ve výtahové šachtě a ve sklepě. Byl proveden průzkum technického podlaží, výtahu a sklepů. Bylo zjištěno, že voda se do prostor sklepů a výtahové šachty dostává z venčí přes základy budovy, zřejmě je nefunkční hydroizolace. Provádíme čerpání vody pomocí elektrického kalového čerpadla AS215. Na místě spolupracujeme se zástupcem majitele budovy.