Ve středu 26. října vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik plynu. K zásahu do ulice U Porcelánky jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 17:30 hodin. Průzkume bylo zjištěno, že se jedná o štiplavý zápach, který byl cítit ve všech třech vchodech a to směrem ze sklepních prostor. Velitel zásahu vyžádal přes operační středisko vyslání plynárenské pohotovostní služby. Dále jsme prováděli plošné měření koncentrace uniklé látky za pomoci detektoru plynů. Poté jednotka provedla přirozené odvětrání všech prostor objektu. Po příjezdu pohotovostní plynárenské služby provedli její technici podrobné měření ve všech prostorách celého objektu. Měřením nebyla zjištěna žádná koncentrace plynu. Přirozeným odvětráním došlo k úplnému vyčištění ovzduší.