V sobotu 4. února jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů do Horního Rozmyšlu. K zásahu pomoci nemohoucí osobě vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 13:58 hodin. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjišťujeme, že nemohoucí osobě již pomohli příslušníci Policie ČR ze Skupiny silničního dohledu, kteří přijeli před námi. Kontrolujeme situaci a vracíme se zpět na základnu.