Ve čtvrtek 27. ledna je přijat na tísňovou linku 112 hovor, že v Chodově v ulici Osadní je potřeba otevřít byt, kde hrozí nebezpečí z prodlení. Operátor tísňové linky 112 zapisuje informace do protokolu a odesílá datovou větu na pracoviště krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Operační technik zpracovává přijaté informace pomocí speciálního počítačového programu a v 7:19 hodin vyhlašuje pomocí systému Jay poplach chodovské jednotce.

Na hasičské zbrojnici se rozsvítí červená poplachová světla v garážích, na pracovišti stálé služby městské policie se rozezní signál poplachu na pageru a na monitoru se zobrazuje informace výjezdového lístku. Ve stejné době je členům zásahové jednotky vyhlášen poplach jak pagery, tak systémem Jay.

Výjezdové družstvo se ustrojuje do zásahových obleků, velitel družstva přebírá na stálé službě městské policie vytisknutý výjezdový lístek, strojník vyjíždí s určeným vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1 před stanici a po nasednutí všech do zásahového vozu, odjíždějí na místo události. Velitel zapíná, pomocí dálkového ovládání, světelné signalizační zařízení takzvaných semaforů, k zabezpečení bezpečného výjezdu. Strojník zapíná světelné a zvukové výstražné zařízení na vozidle k zajištění bezpečného průjezdu až na místo události. Jízda na místo zásahu netrvá dlouho a po několika odbočení jsme na místě.

Náš příjezd očekává jak oznamovatel, tak hlídka městské policie. Velitel zásahu zjišťuje informace, o jaké nebezpečí z prodlení se jedná a následně nařizuje provést průzkum, ke zjištění nejlepšího postupu otevření dveří. Jelikož jsou dveře jen zabouchnuty, jsou nakonec otevřeny pomocí základních jednoduchých pomůcek z naší výbavy. Otevřením dveří pominulo nebezpečí z prodlení, velitel zásahu si za přítomnosti strážníka městské policie zapisuje údaje o majiteli a uživateli bytu a jednotka se vrací na základnu.