V úterý 26. dubna vyjíždí na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje naše zásahová jednotka na technickou pomoc, záchranu osob uvíznutých ve výtahu. K zásahu vyjíždí v 8:18 hodin družstvo hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu do ulice Husova, je proveden jednotkou průzkum a zjištěno, že osoba byla vyproštěna z výtahu nájemníky. Velitel doporučil provedení odborné opravy. Po informování KOPIS se jednotka vrací na základnu.