V ranních hodinách pátek 24. června vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na únik ropného produktu z osobního automobilu. V čase 06:44 hodin vyjíždí družstvo hasičů se zásahovým hasičským nákladním vozem „CAS 20/3400/210 – S2Z“ Tatra 815 TERRNo1 do ulice Smetanova v Chodově. Po stanovené trase se dostáváme na místo události, kterým je jedno z parkovišť v ulici nedaleko hasičské zbrojnice. Průzkumem je zjištěno, že dochází k úniku benzínu z nádrže osobního automobilu.

Velitel zásahu nařizuje provedení základních protipožárních opatření, jímání unikající látky a také utěsnění otvoru v nádrži pomocí speciálních dvousložkových tmelů. Na místě zásahu je majitel vozidla a také se dostavuje hlídka policie ČR.Velitel zásahu informuje operační středisko o zjištěných skutečnostech a informuje přítomné policisty o příznacích ukazující, že se mohlo jednat o krádež benzínu z osobního automobilu. Doplňují se důležité informace pro vypracování zprávy o zásahu, k tomu se pořizuje potřebná fotografická dokumentace. Po provedení všech úkonů se vrací jednotka chodovských hasičů zpět na nedalekou stanici.