V sobotu 18. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky na ohlášený, údajně uhašený, požár v budově ubytovacího zařízení v ulici Poděbradova v Chodově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 21:00 hodin. Po příjezdu prováděn průzkum. Je potvrzeno, že se jedná o uhašený požár vybavení hotelu, ale prostory jsou zakouřené. Provádíme kontrolu prostor termokamerou a odvětrávání. Zodpovědná osoba za hotel uvedla, že se v místě nenachází žádné osoby, ale při provádění zásahu se znenadání několik osob objevilo.

Na místo se dostavuje jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary a jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov. Na místě spolupracujeme s hlídkou Městské policie Chodov, hlídkami Policie ČR a vyšetřovatelem požárů HZS.