Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlašuje opět poplach pro chodovskou jednotku 30. října večer. K požáru velkokapacitního kontejneru v ulici Horní vyjíždí po dvacáté hodině toho dne sloužící družstvo s CAS 24 T815 TERRNo1 „Jednička“. Po příjezdu na místo, kam naší jednotku navádí hlídka městské policie, je potvrzen na KOPIS požár kontejneru. Velitel zásahu nařizuje provést zásah pomocí vysokotlakého proudu. Pro lepší orientaci v místě zásahu je použit také osvětlovací stožár TVS-01. Je provedena lokalizace a následná likvidace. O provedení této činnosti je pomocí kódů typické činnosti informováno KOPIS. Velitel zásahu odesílá pomocí radiostanice „Status 5“, který znamená odjezd z místa zásahu na základnu. Po příjezdu na základnu velitel družstva plní ještě administrativní povinnosti spojené s vypracováním zprávy o zásahu a ostatní provádějí údržbu použitého vybavení a doplnění vody do cisterny.