Krátce před půl pátou odpoledne 2. 3. 2009 byla jednotka Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru nízké budovy – požár sazí v komíně. K události vyjelo zásahové družstvo 1+5 s CAS 24 T815 TERNNo1. Průzkumem je na místě zjištěno, že došlo k zahoření sazí na stěnách původního jednoprůduchového komínového tělesa z vnější strany rekonstruované komínové vložky (rok 2005), spotřebič na pevná paliva 30 kW byl již odstaven, vybírací otvor vyčištěn a kominík na místě požádal o spolupráci  jednotku hasičů při otevření krycího plechu komínového tělesa na střeše objektu.

Některé výjezdy jsou v ranních hodinách před odchodem členů zásahové jednotky do zaměstnání. Ne jinak tomu bylo i dnes 10. února v 4.22 hodin. Byl vyhlášen poplach na požár plastového kontejneru u zahrádkářské kolonie za ulicí Polní v Chodově. Jednotka (1+4) vyjela na místo hlášeného požáru s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo velitel nařizuje použít k likvidaci jeden proud „C“. Po uhašení požáru se jednotka vrací na hasičskou zbrojnici, kde po doplnění výzbroje a připravení vozidla k dalšímu výjezdu, si všichni dají ještě ranní kávu a pomalu se rozcházejí do svých zaměstnání.

7. února v 16:34 hodin byl vyhlášen poplach pro jednotky v prvním stupni podle požárního poplachového plánu na požár nízké budovy v Nové Roli do ulice U plynárny. Byl hlášen požár v zahrádkářské kolonii. Někteří členové výjezdového družstva byli odvoláni z přípravy hasičského plesu a k události vyjeli s CAS 24 T815 v počtu 1+5. Jako ve většině případů požárů v zahrádkářských koloniích, nebylo zjevné, kterou příjezdovou komunikaci mají hasičské jednotky zvolit, aby se dostali co nejrychleji k vlastnímu místu požáru. Po příjezdu naší jednotky na místě již zasahuje jednotka SDH Nová Role, která jedním proudem „C“ provádí lokalizaci a následnou likvidaci požáru dřevěného přístřešku, postaveného pravděpodobně bezdomovci. Naše jednotka je ponechána v záloze a po domluvě s velitelem zásahu odeslána zpět na základnu. Na místě byli celkově tři jednotky požární ochrany a to, jednotka SDH Nová Role s CAS 24 Š706, jednotka SDH Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1 a jednotka HZS Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary s CAS 24 Scania P340. Dřevěný přístřešek byl požárem zcela zničen.     

Požár plastového kontejneru 5. února v 0:21 hodin. Zásahové družstvo (1+5) vyjelo do ulice Hrnčířská s CAS 24 T815. Po dojezdu na místo je zjištěno, že požár je již ve čtvrté fázi a nehrozí jeho rozšíření. Velitel nařizuje použít k likvidaci vysokotlaký proud. Jelikož na tomto výjezdu je i nový člen zásahové jednotky, při tomto výjezdu určen jako dokumentarista, byl svěřen úkol zlikvidovat požár plastového kontejneru právě jemu. Jelikož k požárům plastových popelnic a kontejnerů dochází převážně v noci, kdy je doba zpozorování delší, byl i tento kontejner požárem zcela zničen. Škodu vyčíslí až majitel.

Ani poslední lednový den nezůstal klidný pro sloužící družstvo chodovských hasičů. 31. ledna v 14:23 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na požár dřevěného odpadu v katastru obce Mírová. Na místo vyjelo družstvo 1+5 s vozidlem CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu k rybníčku v Mírové směr Jenišov je zjištěno, že hoří travní porost asi 2x2 metry a o deset metrů dál je další ohnisko 1x1 metr. Jednotka použila k uhašení džberovou stříkačku a vysokotlaký proud. Příčinou požáru bylo vypalování kabelů.

28. ledna - den školení a výcviku, začal tím, že v 6 hodin a 55 minut vyhlásilo Krajské operační a informační středisko poplach na kouř z výškové budovy obytného domu v ulici Obránců míru v Chodově. Na místo vyjeli jednotky SDH Chodov (1+9) s CAS 24 T815 Terrno1 a AZ 30 IFA, HZSp Sokolovská uhelná (1+5) s VEA Lada Niva a CAS 20 T815 Terrno1 Portugal, HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340 a AZ 37 Iveco Magirus.

Velmi náročný zásah je pro hasiče požár objektu s větším počtem tlakových nádob. Požár s touto situací nastal po poledni v Karlových Varech na výjezdu na Prahu u silnice tzv."staré Pražské". Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce ve 13:11 hodin.

Krátce po půl třetí ráno 14. ledna 2009 došlo k požáru sklepních prostor výškové obytné budovy v Chodově v ulici Boženy Němcové. Na místě zasahovaly celkem 3 jednotky PO. Místní jednotka SDH Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1, jednotka HZSp Sokolovské uhelné s CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal a jednotka HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340.

7. ledna 2009 byl nahlášen na tísňovou linku požár a kouř v Chodově ulice Palackého. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlásilo ve 21:31 hodin poplach jednotkám PO (celkově čtyři družstva) podle poplachového plánu pro naše město s tím, že hoří ve sklepě obytného panelového domu. Hlášeno bylo také zakouření společných prostorů domu. 

V první den nového roku 2009 byl v 0:53 hodin vyhlášen poplach jednotce Chodov na požár kontejneru za ulicí Čapkova u garáží. Jednotka (1+5) vyjela na místo události s CAS 24 T815. Na místě požáru byla již hlídka PČR Chodov. Naše družstvo, provedlo likvidaci požáru pomocí jednoho proudu C. Po sbalení materiálu, se vrátila na základnu. Požár byl způsoben pravděpodobně zábavnou pyrotechnikou.

V úterý 9. prosince ve 23:50, byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov (1+4) s vozidlem CAS 20 T815, na událost „Únik ropných produktů“ do obce Mírová. Po příjezdu na místo bylo velitelem zjištěno, že na parkovišti přepravní firmy došlo ke krádeži nafty z jednoho ze zaparkovaných vozidel. Následkem krádeže vznikla na parkovišti ropná skvrna o velikosti 30x3 metry. Jednotka provedla posyp sorbentem „Absodan Plus“ a provedla úklid komunikace. Na místě jednotka spolupracovala s MP Chodov a PČR Chodov.

Při ukončení zásahu před odjezdem na základnu jednotka obdržela výzvu k přejezdu k další události.