Krátce po půl třetí ráno 14. ledna 2009 došlo k požáru sklepních prostor výškové obytné budovy v Chodově v ulici Boženy Němcové. Na místě zasahovaly celkem 3 jednotky PO. Místní jednotka SDH Chodov s CAS 24 T815 TERRNo1, jednotka HZSp Sokolovské uhelné s CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal a jednotka HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340.

7. ledna 2009 byl nahlášen na tísňovou linku požár a kouř v Chodově ulice Palackého. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlásilo ve 21:31 hodin poplach jednotkám PO (celkově čtyři družstva) podle poplachového plánu pro naše město s tím, že hoří ve sklepě obytného panelového domu. Hlášeno bylo také zakouření společných prostorů domu. 

V první den nového roku 2009 byl v 0:53 hodin vyhlášen poplach jednotce Chodov na požár kontejneru za ulicí Čapkova u garáží. Jednotka (1+5) vyjela na místo události s CAS 24 T815. Na místě požáru byla již hlídka PČR Chodov. Naše družstvo, provedlo likvidaci požáru pomocí jednoho proudu C. Po sbalení materiálu, se vrátila na základnu. Požár byl způsoben pravděpodobně zábavnou pyrotechnikou.

V úterý 9. prosince ve 23:50, byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov (1+4) s vozidlem CAS 20 T815, na událost „Únik ropných produktů“ do obce Mírová. Po příjezdu na místo bylo velitelem zjištěno, že na parkovišti přepravní firmy došlo ke krádeži nafty z jednoho ze zaparkovaných vozidel. Následkem krádeže vznikla na parkovišti ropná skvrna o velikosti 30x3 metry. Jednotka provedla posyp sorbentem „Absodan Plus“ a provedla úklid komunikace. Na místě jednotka spolupracovala s MP Chodov a PČR Chodov.

Při ukončení zásahu před odjezdem na základnu jednotka obdržela výzvu k přejezdu k další události.

První den nového týdne, 8. prosinec 2008, začal pro službu konající členy jednotky pracovně. V 1:05 hodin byl vyhlášen poplach na požár popelnice v ulici Železný dvůr. Družstvo (1+4) vyjelo k události s CAS 24 T815 a po příjezdu na místo provedlo likvidaci požáru popelnice. Na místě byla přítomna hlídka MP Chodov.

V neděli 7. prosince 2008 v 12:37 hodin, vyjela jednotka (1+4) s CAS 24 T815 na požár travnatého porostu do katastru obce Jenišov, pro kterou jsme místní jednotkou. Na místě bylo zjištěno, že hoří hromada staré posekané trávy ve velké vzdálenosti od zpevněné komunikace. Pro zasahující jednotky bylo těžké se na místo požáru dostat s mobilní technikou, jelikož louka byla dost podmáčená. K likvidaci požáru pomohlo také počasí, jelikož začalo mírně pršet. Na místě s naší jednotkou zasahovala také jednotka HZS ze stanice Karlovy Vary s CAS 16 – LP Renault Camiva (1+3) a jednotka SDH Tašovice s CAS 32 T148 (1+2).

30. listopadu 2008 v 18:47 byl požár plastové popelnice v ulici Lesní v Chodově příčinou vyhlášení poplachu pro jednotku Chodov s vozidlem CAS 24 T815 (1+4). Jednotka po příjezdu provedla likvidaci požáru. Na plastové popelnici vznikla škoda 1000,- Kč.

19. října ve 21:11 vyjela chodovská jednotka s vozidlem CAS 24 T815 Terrno do Vintířova 152 na hlášený požár vekokapacitního kontejneru, který může zasáhnout i okolo stojící automobily. Na místě již zasahovala místní jednotka SDH Vintířov (CAS 16 Avia D90). Po zjištění, že jednotka z Vintířova má situaci pod kontrolou, se náš zásahový tým vrátil na základnu.
9. října ve 12:11 vyjela chodovská jednotka s vozidlem CAS 24 T815 Terrno a AŽ 30 Ifa na požár  v 8.patře věžového domu na adresu ul. Školní 735 v Chodově. Jednalo se o požár na materiálu na balkoně. Na místě zasahovala spolu s jednotkou HZS stanice Sokolov ( CAS 24 Scania ) a městskou policií Chodov.
1. října v 18:59 vyjela chodovská jednotka s vozidlem CAS 24 T815 Terrno na požár bytu v 6.patře na adresu Sokolov ul.Atletická 2002. Na místě zasahovala společně s jednotkou HZS stanice Sokolov (CAS 24 Scania, AŽ 37 Iveco),  SDH Březová (CAS 16 Praga), SDH Kynšperk nad Ohří (CAS 32 T815, VEA Škoda Felicia), ZZS Sokolov, PČR Sokolov.
3. září 2008 kolem půl třetí odpoledne vypomáhala chodovská jednotka při požáru briketových třísek v katastru K.Vary - Hory. Na místě zasahovaly dvě cisternové automobilové stříkačky ze dvou jednotek (HZS stanice K.Vary a JSDH Chodov). Velkou pomocí při likvidaci požáru byl nakladač, který na místo povolal majitel skladu. Po vyvezení ohnisek na volné prostranství byl požár zlikvidován během pár minut pomocí 1 proudu C. Během zásahu nedošlo k žádné škodě ani ke zranění.