Sbor dobrovolných hasičů v Chodově, Středisko prevence kriminality v Chodově a Občanské sdružení „Více 2003"pořádaly 4. června při příležitosti oslav mezinárodního dne dětí v prostorách areálu ŠaK a Smolnického kopce branný den pro děti z chodovských základních škol. Děti ze čtvrtých a pátých ročníků ZŠ měly příležitost pátrat po pachateli ve ,,Velké detektivní hře", soutěžit, střílet ze vzduchovky, prohlédnout si techniku a vybavení hasičů i městské policie, shlédnout ukázku policejních kynologů a opéci buřty.