Naše zásahová jednotka stále častěji vyjíždí na typ události spolupráce se složkami IZS při pátrání po osobách v terénu. Na tento typ zásahu je zpracován dokument postupů souboru typových činností 07/IZS, který stanovuje postupy spolupráce zasahujících složek. V letošním ročním plánu školení bylo stanoveno proškolení tohoto dokumentu a termín provedení byl určen na čtvrtek 10. října. Školení hasičské jednotky se, v rámci spolupráce u zásahů v našem městě, zúčastnili příslušníci chodovského obvodního oddělení policie ČR a strážníci městské policie Chodov.

Školení vedl jeden z velitelů družstev naší hasičské jednotky a výklad byl doplňován poznatky a zkušenostmi hasičů i policistů. Jak bylo zmíněno v jiném předchozím článku, při tomto druhu zásahu velí složky Policie ČR a postupuje se podle závazných předpisů, jako jsou zákon o Policii ve znění č.273/2008Sb., zákon o Integrovaném záchranném systému č.239/2000Sb., závazný pokyn policejního prezidenta pro pátrání po osobách a věcech, soubor typových činností 07/IZS a další závazné postupy.

 

Při většině zásahů z hasičskou jednotkou zasahuje PČR i MP. Proto se školení hasičů na pozvání zúčastňují i policisté z místního oddělení policie ČR a strážníci MP Chodov. Také byla letos provedena speciální přednáška pro tyto spolupracující bezpečnostní složky k proškolení hasičské problematiky. O tomto školení více ve článku zde.