V pátek 28. března proběhl další školící den u naší zásahové jednotky. Podle plánu školení na tento rok, bylo na toto datum naplánováno téma hasiva a jejich aplikace v místě požáru. Teoretická část proběhla na hasičské zbrojnici a poté se jednotka přesunula na výcvikové stanoviště, které nám poskytuje při dlouhodobé spolupráci strojírenský podnik Chodos Chodov. Tam nás již očekávají profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary. Ti přijeli nejen s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 a několika osobními vozidly, ale především se speciálním automobilem vozícího několik druhů hasiv. Tím je kombinovaný hasící automobil KHA 20/2000/200/180/500-M1Z na podvozku Mercedes Benz Atego.

 

Vozidlo KHA je určeno k provádění hasebních zásahů s použitím čtyř druhů hasiv a to vody, pěny, oxidu uhličitého a hasícího prášku. Tento konkrétní hasičský automobil vozí 2000 litrů vody, 200 litrů pěnidla, 6x30 kg CO2 a 500 kg prášku ABC.

Ve výcvikovém prostoru byla připravena tři stanoviště, kde následně proběhl výcvik s použitím útočných proudů a to hašení těžkou pěnou, hašení střední pěnou, hašení CO2 a hašení práškem.

Během výcviku hašení je jedno naše družstvo odvoláno krajským operačním a informačním střediskem k ostrému výjezdu k technické pomoci. O tomto zásahu bude samostatný článek.

Po ukončení výcviku hašení odjíždí profesionální hasiči na svoji základnu a naše jednotka pokračuje ve výcviku. Tím je vytváření útočného proudu do poschodí a pátrání a záchrana osoby v zakouřeném prostoru.

Opět jsme využili objekt bývalé kotelny, který byl tentokrát zakouřen studeným kouřem pomocí dýmovnic. Určení hasiči museli v dýchacích přístrojích vybavení potřebnými prostředky provést průzkum bojem a vypátrat a zachránit pohřešovanou osobu. Pohřešovanou osobou byla 80 kg figurína jménem Oskar. Prostor několika podlaží byl dokonale zakouřen, takže pro kontrolu a bezpečnost byla využita nová termokamera, která si již osvědčila u ostrých zásahů. Výcvik byl ukončen s vyhodnocením činnosti a po sbalení všeho použitého materiálu se chodovská zásahová jednotka vrátila zpět.

Děkujeme vedení strojírenské společnosti za poskytnutí prostorů pro výcvik a kolegům z hasičské stanice Karlovy Vary za spolupráci při výcviku.