V našem kraji se sdělovací prostředky zajímají nejenom o zásahovou činnost hasičů, ale i o fungování sborů dobrovolných hasičů. Chodovský sbor navštívili zástupci regionální televize, aby natočili rozhovor s naším velitelem zásahové jednotky. Ve slunečný den, kdy jsme spoluorganizovali branný den, vnadná reportérka vyzpovídala našeho „Capo di Tutti Capi „ na téma „nedostatek financí na zajištění chodu SDH obcí“. Několik záběrů nestačilo a tak se po skončení branného dne, přesunul celý natáčecí štáb k nám na zbrojnici. Bylo přeci jen potřeba natočit ještě záběry v hasičském prostředí.

Město Chodov ve spolupráci se zásahovou jednotkou hasičů využilo možnost získat bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje automobilový žebřík AZ30 IFA W50L. Již jeden automobilový žebřík u chodovské jednotky slouží, tak proč druhý? Nebudeme mít dva žebříky. To nemají u nás v kraji ani profesionálové. Na našem „starém“ žebříku bylo nutné provést nějaké opravy a blížila se „velká revize“, tak se město Chodov jako zřizovatel hasičské jednotky rozhodlo využít možnosti a převzalo od profesionálních hasičů „věkově mladší žebřík“. Ze dvou kusů by se dal dohromady jeden a byl odeslán na „velkou revizi“.

Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů uvádí, že „ fyzické osoby, ale i právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru“. To znamená učinit vše proto, aby se spalování nevymklo kontrole a nedošlo k požáru.

Pondělí 4. dubna je den jako každý jiný a opět tu bylo jedno přednáškové turné. V rámci preventivně výchovné činnosti se na naší zbrojnici krátce před osmou hodinou ranní dostavila velká skupina studentů nejstarších ročníků z chodovské Obchodní akademie. Rozdělení na tři části a mohlo se začít s přednáškou. Na prvním stanovišti, které vedl velitel městské policie, bylo tématem poskytování první pomoci laickou veřejností s běžně dostupnými prostředky například z lékárničky, kterou vozí všichni řidiči ve vozidlech. Samozřejmě ale i s věcmi běžné potřeby. Základ tvořilo poskytnutí KPR. Po určené době proběhla rotace a z prvního stanoviště se přechází k přednášce z hasičského oboru.

Preventivně výchovná činnost není u našeho městského záchranného systému v Chodově zaměřena jen na děti školou povinné. Tak například včera 28. února proběhlo školení vychovatelek z místních mateřských škol. Priorita byla vložena do zdravotnického minima. Základem bylo proškolení a vyzkoušení kardiopulmonální resuscitace s důrazem na resuscitaci dětí, krvácení, popáleniny, zlomeniny, otravy, zranění při dopravních nehodách, polohování zraněných. Systém školení pedagogických pracovníků bude pokračovat i tento rok. No a určitě velitel chodovských hasičů připraví letos také nějaké prověřovací cvičení zásahové jednotky SDH, kdy si také ověří činnost a znalosti vychovatelek získané při včerejším školení.

Preventivně výchovná práce chodovských hasičů ve spolupráci s městskou policií Chodov nespočívá jen ve školení a informování žáků a učitelů místních škol. K naší zásahové jednotce jezdí návštěvy i blízkého okolí. No, a protože do jedné ze sokolovských škol chodí i dcera jednoho z chodovských hasičů, bylo jen otázkou času, kdy se podívají k nám do Chodova. Ten den, kdy jedna z tříd Gymnázia, základní a mateřské školy, Mánesova Sokolov, navštívila zbrojnici SDH Chodov nastal ve středu 23. března. Za určitě již jarního slunečného počasí si všichni účastníci prohlédli vybavení i techniku hasičů a městské policie, na klubovně zhlédli prezentaci s výkladem o činnosti složek Integrovaného záchranného systému. Někteří pokládali veliteli jednotky zvídavé i velmi zvídavé otázky. V rámci ukázek si odvážlivci mohli vyzkoušet hašení pomocí ručních hasicích přístrojů, kdy jim to šlo i lépe než některým „dospělákům“. Všem dětem se tato návštěva moc líbila, no a hasičům se zase moc líbila paní učitelka.

Dnes navštívili chodovskou zásahovou jednotku hned dvě televizní společnosti z důvodu zpracování reportáží o rozmáhajících se požárech travních a lesních porostů. Velitel zásahové jednotky SDH Chodov společně s velitelem městské policie Chodov odpovídali na dotazy reportérů. Velitel městské policie vysvětloval činnost a spolupráci s vyšetřovatelem požárů HZS a Policií ČR při včerejším zadržení provinilců, kteří jsou podezřelí ze založení dvou z požárů trávy posledních dní. Ať již to byla nedbalost nebo úmysl. Velitel jednotky hasičů odpovídal na dotazy týkající se oznamovací povinností při pálení zemědělských zbytků pro právnické a podnikající fyzické osoby i fyzické osoby, podmínky, při kterých je možno tuto činnost provádět.

Dnes 4. března k nám na hasičskou zbrojnici do Chodova zavítali kolegové hasiči z Potůčků, kteří přijeli pro základní informace a reference o našich bezdotykových teploměrech. Bezkontaktní teploměry (viz. článek níže) využíváme v naší jednotce již delší dobu a tak v přátelské atmosféře u kávy jsme vše prokonzultovali i prakticky předvedli. Dle informací od velitele, který přijel, obdržela jednotka SDH Potůčky vyjádření od zřizovatele ohledně financí a vypadá to, že tento přístroj již brzy pořídí do své výbavy. Dnešní „sondovací“ skupina přijela do Chodova v rámci kondiční jízdy s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 32 T815.

Na sklonku minulého roku pořídil zřizovatel chodovské zásahové jednotky další z technických prostředků patřící do oblasti detekce. Jedná se o infračervený teploměr Voltcraft IR 1600-50D, který nabízí moderní technologii k zjišťování teploty povrchů. Díky ochraně pogumováním je velmi odolný a mezi přednosti patří rychlá reakční doba, vysoký rozsah měření teplot, výborná přesnost a dvojitý zaměřovací laser. Měřit teplotu lze pomocí čidla typu K. Bezkontaktní teploměr, jinak řečeno infrapyrometr, IR 1600-50D USB má rozhraní USB a integrovanou paměť pro 99 naměřených hodnot. Naměřené hodnoty měření mohou být pomocí USB rozhraní přeneseny do počítače, dodávaný software umožňuje provádět trvalé měření a dlouhodobou kontrolu. Optika 50:1, rozsah měření teploty: -50 až +1600 °C, rozlišení teploty 0.1 °C, rozměry (Š x V x H) 52 x 204 x 155 mm, hmotnost 320 g, doba odezvy 150ms, stupeň emisivity 0,1 - 1,0, přesnost ±1%. Napájení 9V baterie. K používání jsme obdrželi dva kusy tohoto měřícího prostředku a vozíme je k zásahům v každé cisternové automobilové stříkačce.

Tak jako minulé roky i letos proběhla další část preventivně výchovné činnosti hasičů v rámci městského záchranného systému. V únoru byly provedeny dvě přednášky. 8. února to bylo pro pracovníky městské knihovny Chodov a 18. února pro žáky devátých tříd II. základní školy. Pro obě skupiny byla témata úplně stejná. Jako první to byl výklad základů poskytování první pomoci laickou veřejností, kterou provedl pracovník oddělení prevence kriminality při městské policii Chodov.  Následovala přednáška velitele jednotky hasičů na téma záchrana osob a jejich chování v mimořádných situacích, konkrétně při požárech a dopravních nehodách.

Ve středu 2. února zavítali k naší jednotce dva členové zásahové jednotky SDH Oloví, která je jednotkou kategorie JPO II. v okrese Sokolov. Na jednání k získání základních informací o novém systému JAY, kterým se vyhlašuje poplach členům jednotky, přijel velitel zásahové jednotky Oloví ještě s jedním hasičem. K cestě do Chodova využili nový hasičský automobil ve výbavě své jednotky. Tím je užitkový automobil Hyundai H-1. Přesné hasičské označení je UA – L1. To znamená UA – účelový automobil, L- váhová kategorie, 1- silniční podvozek. Vozidlo je určeno pro dopravu hasičů a materiálu na místo určení jak v rámci zásahové činnosti, tak bude využíváno pro hospodářskou činnost jednotky.