V úterý 19. října vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Palackého vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 TERRA v čase 17:34 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde nás očekává hlídka městské policie a uživatelka bytu, zjišťujeme prvotní informace. Uživatelka bytu uvádí, že si zabouchla dveře s klíčí v zámku a asi vaří jídlo. Vybaveni dýchacími přístroji v pohotovostní poloze a ručním hasicím přístrojem třídy F, provádíme pokus nouzového otevření bytových dveří pomocí nástrojů VUP. Tento pokus byl neúspěšný z důvodů ochrany dveří proti násilnému otevření. Velitel zásahu vydává okamžitý pokyn ke vstupu oknem pomocí nástavkového žebříku a dalších nástrojů VUP.

Průzkumem v bytě se nebezpečí nepotvrdilo. Na místo zásahu se dostavuje hlídka Policie ČR, majitelka bytu a vyšetřovatel HZS. Po provedeném šetření vyšetřovatelem Hasičského záchranného sboru byl zásah ukončen a jednotka se vrací na základnu.