Ve čtvrtek 16. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky podle požárního poplachového plánu na únik ropných produktů na Vřesové. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:06 hodin. Na místě je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku oleje po technické závadě na nákladním automobilu. Postupně provádíme posyp uniknuté látky v délce asi 1 kilometru určeným sypkým sorbentem. U nákladního vozidla již k úniku nedochází.