V pondělí 12. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, záchranu osoby v zaseknuté kabině výtahu panelového domu v ulici ČSA. K zásahu vyjíždí druhé družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 05:30 hodin. Na místě nás očekává hlídka Policie ČR, která nám podává prvotní informace s tím, že osoba je výtahu delší dobu. Kontaktování výtahářské firmy bylo neúspěšné, proto byli povoláni hasiči. Provedli jsme vyproštění osoby z výtahové kabiny, zajištění výtahu proti pohybu a místo bylo předáno SVJ s doporučením odborného servisu.