V úterý 13. prosince vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Čs. Odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 10:38 hodin. Na místě nás očekává hlídka Městské policie Chodov s hlídkou Policie ČR a oznamovatel. Průzkumem je zjištěno, že muž uvnitř bytu se delší dobu neozývá a má zdravotní problémy. V době zásahu se ozval, ale není sám schopen otevřít dveře. Na pokyn velitele zásahu bylo provedeno nouzové otevření dveří. 

Uvnitř bytu je nalezena osoba na zemi se zdravotními potížemi, při vědomí, zřejmě po pádu. Osoba měla v té době zapnutý elektrický spotřebič. Zraněné osobě poskytujeme předlékařskou první pomoc, zajišťujeme základní životní funkce. Velitel zásahu povolává prostřednictvím operačního střediska na místo Zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu zdravotnických záchranářů předáváme pacienta do jejich péče a provádíme následný transport do sanitního vozidla.