První májový den, slunce nad hlavou, lásky čas a opět jsme vyzváni k výjezdu. Operační důstojník krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje rozhoduje o určení techniky k výjezdu a vydává pokyn technikovi specialistovi k provedení vyhlášení poplachu jednotce Chodov. S využitím moderních technologií se rozjíždí souhra technologických akcí pro informování členů zásahové jednotky o výjezdu. Provádí se automatické informování městské policie Chodov, tisknutí výjezdového lístku, aktivace elektrických systémů hasičské zbrojnice. Sloužící hasiči se krátce po nedělním obědě, a určitě se jim dobře běželo, dostavují do místa dislokace, kde se vystrojují k zásahu.

Výjezd je nahlášen v 12:19 hodin pomocí kódu typické činnosti přes radiostanici na KOPIS a již se cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 vydává do chodovské Luční ulice. Při příjezdu na nás čekají strážníci městské policie a příslušníci policie ČR, jelikož se jedná o nouzové otevření bytu. Nájemníkům se průvanem uzavřely dveře a klíče zůstaly uvnitř. Nebezpečí z prodlení bylo v tom, že zůstal v bytě zapnutý plynový vařič. Jednotka hasičů, pomocí jednoduchých pomůcek ze své výzbroje, začíná s nouzovým otevíráním dveří.

Dva hasiči provádějí vlastní odbornou práci násilného otevření a dva hasiči jsou připraveni s dýchací technikou a ručními hasicími přístroji k zásahu v případě zjištění vzniku požáru. Dveře jsou otevřeny, kouř nikde, ale plynový vařič byl opravdu zapnutý. Velitel zásahu provádí odborně vypnutí vařiče a konstatuje, že zásahem hasičů se předešlo vzniku požáru a tím tedy k zabránění ohrožení osob a majetku. Družstvo si balí svá „fidlátka“ a odchází k zásahovému vozu.

Velitel si ještě píše důležité údaje a po nasednutí a odeslání statusu“5“ se zásahové družstvo vrací první květnovou neděli klidným městem zpět na svoji stanici, aby se připravili na další možný výjezd.