Ve dnech 12. a 19. 5. 2011 v brzkých ranních hodinách byla naše jednotka prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska vyslána k požárům dvou kontejnerů v ulici Obránců Míru a v ulici Jiráskova. Požáry byly briskně likvidovány za pomoci jednoduchých proudů C od automobilové stříkačky naší tzv. "CAS 1". Škody naštěstí byly minimální. Mezi tím 18. 5. 2011 byla jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů v ulici Poděbradova. Jednalo se o mimořádně velký únik vody při havárii vodovodního potrubí ve výškové obytné budově, jejichž uživatelé nebyly tuto situaci schopni zvládnout a k bytovým a havarijním službám se nedovolali. Na místo vyjela naše "CAS 2" určená k technickým zásahům.

 Jednotka zde provedla dle výsledku průzkumu uzavření přívodů vody do příslušné části domu a z důvodu nebezpečí požáru byl odpojen přívod el. energie k poškozeným bytovým jednotkám. Na místo byl povolán zástupce majitele a správce objektu. Jednotka provedla odčerpání vody pomocí vysavače. Při zásahu asistovala hlídka policie ČR z důvodu nutnosti provedení vstupu do bytu, ve kterém byl zdroj havárie a hlavně bylo podezření poškození zdraví staršího uživatele uvnitř tohoto bytu, který dlouho záchranným složkám neotvíral. Nakonec vše dopadlo bez zranění. Zásah byl ukončen zhruba po necelé hodině a objekt byl po předání informací o provedených úkonech předán správci objektu.