Od úterý 1. března pomáháme s logistickým zabezpečením a chodem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v KV Areně v Karlových Varech. Provádíme výdej základních věcí osobní potřeby, pomáháme v rámci jazykových znalostí s orientací a pomocí v rámci KACPU, provádíme dopravu osob do cílových míst k ubytování nejen v rámci našeho kraje, a také provádíme úklid určených prostor centra. Na chodu KACPU se střídáme v rámci 12 hodinových směn.

Jelikož bude potřeba zvýšit kapacitu dočasného nouzového ubytování, tak jsme společně s městem Chodov připraveni opět aktivovat ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje, naše chodovské nouzové evakuační středisko.