Družstvo z Chodova pod mým velením vyjelo jako součást 2. odřadu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje dne 1.8. ve 3:00 ráno od krajského ředitelství v Karlových Varech. Po přesunu do Hřenska, na seřadiště jednotek a techniky číslo 2 v lokalitě Mezní Louka, proběhl brífink velitelů a rozdělení úkolů. Nám byla přidělena část úseku kolem vrcholu Bouřňák v sektoru 2 na úseku 1 v rámci karlovarského odřadu, kdy pracovní název našeho "území" byl Chodovské Pompeje. Ve velmi špatně přístupném terénu jsme prováděli hašení a vyhledávání skrytých ohnisek na hřebeni skal a v přilehlých roklích. Takto v podstatě vypadaly všechny tři dny nasazení našeho družstva. Poslední den byl jeden ze členů chodovské jednotky přidělen do sestavy obsluhy čerpadla HZS Plzeňského kraje, a dva členové jednotky byli velitelem úseku odesláni na hašení na hřebeni „Jezevčí skála“, kdy opět tento název byl pracovním názvem mezi zasahujícími k lepší orientaci v terénu.

Ve večerních hodinách 3.8. nás střídalo druhé družstvo chodovské jednotky pod velením velitele jednotky. Všude bylo vidět vysoké nasazení všech hasičů, a to na některých úsecích v exponovaných sektorech i v nočních hodinách. Velmi velkým pomocníkem pro hašení v nedostupných místech byly vrtulníky a letadla. Jak náročné bylo hašení v některých místech je vidět na přiložených fotografiích. Chodovští hasiči, společně s dalšími z karlovarského odřadu, prováděli vyhledávání skrytých ohnisek a jejich hašení, prodlužování hadicového vedení stylem ferrata, transport přenosné stříkačky na vrchol skal. Zasahovali jsme na vrcholech s pracovními názvy Chodovské Pompeje, Jezevčí skála, Mordor ... Oficiálně na přilehlých skaliskách vrcholu Bouřňák a na samotném vrcholu. Při zásahu byl lehce zraněn jeden z našich hasičů, ale po základním ošetření v záchranářském kamionu Golem ZZS hl. m. Praha, se vrátil ke svým kamarádům, kde pokračoval v plnění stanovených úkolů. Chodovské druhé družstvo z 3. odřadu HZS Karlovarského kraje, bylo večer 7.8. vystřídáno dalšími jednotkami z karlovarského kraje.