V nevelké budově městského záchranného systému v Chodově, kde sídlí zásahová jednotka SDH Chodov, městská policie Chodov, Sbor dobrovolných hasičů Chodov a jsou tu situovány i některé místnosti odboru krizového řízení, došlo ke konci září k částečné rekonstrukci. Ke zvýšení pracovního komfortu a snížení energetické náročnosti přistoupilo město Chodov k výměně oken na celé budově. Stará dřevěná okna byla vyměněna za nová plastová. V rámci této výměny se rozhodl náš sbor provést malířské práce ve staré i nové klubovně. Za tuto práci patří dík všem, kteří se na vylepšování hasičského prostředí podíleli.