V období od 16. srpna 2011 do 19. září 2011 chodovští hasiči zasahovali celkem u čtyř požárů. Nejnáročnější byl požár kanceláře v objektu „Útočiště“ Chodov v Revoluční ulici. Další tři požáry se týkaly travních a lesních porostů v Hrnčířské ulici, v Jimlíkově a na Smolnickém kopci. Zde se jednalo o nepovolené pálení kabelů. Další události měly technický charakter. Likvidace olejové havárie ve sklepě v Tipu, vyproštění psa z mříže na Starém Náměstí, likvidace padlého stromu na komunikaci v Božičanech, ve třech případech jednotka otevírala nouzově byt při nebezpečí z prodlení (ponechány potraviny na plotně bez dozoru). Velmi náročný zásah absolvovali chodovští hasiči při spolupráci v rámci IZS s policisty a pohřební službou v ulici 9. Května, kde pomáhali při snesení velmi těžké zesnulé osoby v pokročilém stádiu rozkladu. V jednom případě jednotka zasahovala při dopravní nehodě osobního vozidla a cyklisty hned před zbrojnicí, které si vyžádalo zranění cyklisty. Počet událostí aktuálních k datu 19. září 2011 jednotka absolvovala celkem 110.

Toto období opět bylo velmi pestré i pro členy základní organizace, hlavně co do počtu soutěží. V rámci krajské ligy ženy absolvovaly celkem dvě soutěže v Jáchymově a v Plesné. V Plesné se dařilo lépe a ženy vybojovaly celkové 3. místo. Mimo ligu ještě absolvovaly pohárovou soutěž v Nové Roli. Zde ženy zaslouženě zvítězily. Družstvo mládeže mělo také velmi napilno, absolvovalo celkem čtyři soutěže. V Plesné, v Sokolově a v Horním Slavkově starší žáci vybojovali shodně druhá místa. Na sokolovské soutěži dokonce v individuálním běhu na 60 m překážek obsadil třetí místo náš člen Petr Bazgier. Při poslední soutěži v Jáchymově se v deštivém počasí mladým hasičům moc nedařilo a i přes veškeré úsilí přivezli celkové osmé místo. Začátkem září členové sboru navštívili velmi příjemnou akci s názvem „1. ZBIROŽSKÉ HASIČSKÉ TATROVÁNÍ“. Ve Zbirohu se sjela hasičská vozidla se zaměřením na podvozky TATRA s různými druhy nástaveb (zejména hasičskými) z celé ČR. V průběhu krásného slunečného dne zde vystavovalo svá vozidla více než třicet dobrovolných i profesionálních sborů. Nechyběla ani naše cisterna CAS 20 T815 tzv. „dvojka“ (2008). Akce byla velmi vydařená i díky bohatému programu, kde bylo možné si prohlédnout velmi pěkné hasičské muzeum, dále ukázku vyproštění osob z havarovaného vozidla, ukázka práce policejního vrtulníku Bell 412 s tzv. Bambi vakem, ukázky lezeckého výcviku, ukázky požárních útoků mladých i starých „dobových“ hasičů. Poslední akcí byla výpomoc při organizaci a zajištění 15. Setkání hornických měst a obcí z ČR. Zde chodovští hasiči zajišťovali mimo jiné zdravotní i požární dozor v průběhu akce. Tímto patří i velké poděkování nejen všem chodovským hasičům, ale i kolegům ze Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. za zajištění sanitního vozu. Na závěr blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohody našim členům Janovi Mašterovi (70 let) a Jiřímu Horákovi (55 let).