V pondělí 22. července pokračoval technický výcvik na hasičském cvičišti v Chodově s dorostem, bojové rozvinuti dopravní vedení "B" a útočné proudy "C" od cisternové automobilové stříkačky, práce s proudnicí, výměna poškozených hadic, základní pravidla činnosti družstva v počtu 1+5. Všichni si mákli a v parném odpoledni všem sprška bodla. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Ve středu 17. července proběhl u naší jednotky speciální výcvik v rámci testování nárazových situací s poškozením akumulátorových baterií používaných v autobusech a baterií ve spotřební elektronice. V testech byly předepsaným způsobem mechanicky poškozeny dva starší vyřazené akumulátory nabité na kapacitu cca 2,8V/240-270Ah, v elektro autobusech je běžně instalováno 180 ks o jmenovité kapacitě 3V/300Ah (celkově až 600 V). Šlo o simulace nárazových situací například při dopravní nehodě či jiném mechanickém poškození vozidla. Test prokázal nebezpečnost akumulátorů a jejich nepředvídatelné vznícení a reaktivní chování po mechanickém poškození. Dále byly testovány lithiové akumulátorové články běžně používané ve spotřební elektronice, které byly otestovány v podmínkách požáru. Během tohoto testu byla prokázána jejich nebezpečná reaktivita a odstřelování. Byly provedeny zkoušky vhodnosti použití běžně dostupných hasiv. Testovací výcvik byl pro všechny zúčastněné velmi přínosný a poznatky budou vyhodnoceny a prezentovány v rámci odborné přípravy složek IZS a především budou používány pro potřeby spolupracujících společností a osob zabývajících se dopravní problematikou.

Děkujeme firmě Chodos Chodov za umožnění testování ve vyhrazeném místě areálu podniku a za spolupráci při tomto testování i další činnosti chodovských hasičů.

V úterý 4. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám ve druhé stupni poplachu na typ události záchrana osob zavalené zasypané. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:30 hodin. K zásahu vyjíždí také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Chemické závody Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Březová (SO), jednotka Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Loket, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov, Zdravotnická záchranná služba, Báňská záchranná služba a Policie ČR. Po příjezdu na místo plníme úkoly stanovené velitelem zásahu a provádíme záchranu osob z důlního díla. Jednalo se o prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému při záchraně osob z hloubek.

Na začátek května byl v rámci projektu přeshraniční spolupráce naplánován vzdělávací víkend hasičů z Chodova a německých hasičů partnerského města Oelsnitz/Erzgebrige.  Ve čtvrtek 9. května jsme odjeli se zásahovou technikou do vzdělávacího centra dobrovolných hasičů Feuerwehrtechnisches Zentrum Erzgebirge ve městě Pfaffenhain.

V průběhu pátku a následujícího víkendu hasiči společně absolvovali výcvik řidičů bezpečné jízdy se zásahovým vozidlem ve výcvikovém středisku v areálu závodního okruhu Sachsenring, návštěvu mezinárodního letiště Leipzig-Halle. V tréninkovém školícím a výcvikovém středisku Pfaffenhain jsme společně procvičovali různé druhy zásahů. S německými kamarády jsme si vyzkoušeli například, jak zasahují při záchraně osoby z hloubky, nebo při stabilizaci nebo odstraňování havarovaných vozidel. Samozřejmostí bylo školení základního ošetření a bezpečného vyproštění bez nástrojů z havarovaného vozidla pod vedením zdravotnického záchranáře. Dalším školením a výcvikem bylo absolvování takzvaného protiplynového polygonu, kdy hasiči prolézají v dýchacích přístrojích stavební konstrukce ve stísněném prostoru a za snížené viditelnosti.

V úterý 14. května 2019 se uskutečnil pokračovací výcvik v reálných podmínkách požáru v bytových domech. Na výcvik byli vysláni další vybraní členové naší zásahové jednotky. V Horním Slavkově jsme se sešli krátce po půl osmé hodin­ě ranní. První část výcviku probíhala v zasedací místnosti obecního úřadu, kde jsme probrali teorii. Instruktoři z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje popsali na videoprezentacích techniku a taktiku zdolávání požárů v uzavřených prostorech. Vysvětlili pojmy a možné situace jako jsou například pulzní hašení, neutrální rovina, backdraft, flashover nebo rollover. Následně vysvětlili jak s nastalými situacemi bojovat s ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů a na kulturu hašení s minimální spotřebou vody.

 

I když hasiči naší výjezdové jednotky letos vyjeli k dnešnímu dni k více jak 80 událostem, musejí přesto v rámci odborné přípravy absolvovat školení a výcvik dle ročního plánu. Na pátek 5. dubna bylo naplánováno opakovací školení a výcvik v použití izolačních dýchacích přístrojů u zásahu.  Výcvikový den byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část proběhla na hasičské zbrojnici, kde technik chemické služby a zároveň velitel družstva v jedné osobě zopakoval základní povinnosti nositele izolačního dýchacího přístroje a povinnosti, které uživateli udává řád chemické služby. Zopakoval uživatelskou kontrolu, bezpečnou manipulaci s dýchacími přístroji a s tlakovými lahvemi. Dále se zaměřil na výpočet ochranné doby izolačního dýchacího přístroje a na základy pohybu v nedýchatelném prostředí. Zejména nedělitelnost dvojice, zachování dvě třetiny zásoby vzduchu na cestu zpět, pohyb při zemi, určení vedoucího skupiny a vždy myslet na takzvané vodítko ven. Zopakoval také krizové situace a jejich řešení a způsoby záchrany osob při požárech dle příslušných předpisů.

Následně se celá jednotka přesunula do výcvikového polygonu v Citicích, kde byla jednotka rozdělena na dvě skupiny. První skupina prováděla průzkum podzemních prostor s natažením útočného proudu. Hasiči měli za úkol najít v zakouřeném prostoru s technickými překážkami hlavní uzávěr vody. Poté se vrátili zpět a ve vyhledávání pokračovala druhá průzkumná skupina. Následovalo krátké vyhodnocení, vypočítání průměrné spotřeby vzduchu každého uživatele izolačního dýchacího přístroje a návrat na základnu.

 

Pro někoho opakování, pro někoho to bylo poprvé. Devatenáctého listopadu se někteří členové naší zásahové jednotky zúčastnili praktického výcviku při zásazích požárů bytů. Pondělního výcviku v opuštěné budově určené k demolici v Horním Slavkově, se pod vedením instruktorů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, zúčastnilo přes čtyřicet hasičů dobrovolných jednotek. Praktický výcvik v reálných podmínkách byl připraven s povolením vlastníka budovy.  Hasiči se učili nové metody hašení zaměřené na ochranu jak zasahujících, tak i na „kulturu“ hašení, tedy použití jen takového množství vody, aby byl požár zlikvidován a voda zbytečně nepoškozovala další prostory.

V pátek 20. září absolvovala zásahová jednotka školení na zbrojnici a v terénu. Na začátku proběhlo upřesnění taktiky nasazování a dovybavení technickými prostředky velitelského automobilu v případě výjezdu k zásahu typu AED. Následoval výcvik a pravidelné zkoušky techniky mimo zbrojnici. Vyrazili jsme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 a dopravním automobilem DA k Račímu rybníku v ulici Horní. Tématem výcviku bylo zopakování vytváření přívodního vedení z vodního zdroje k CAS, dále se opakovalo a upřesňovalo nasazování takzvaného D-systému pro hašení požáru v přírodním prostředí. Posledním, ale nejdůležitějším úkolem dne, byly pravidelné zkoušky čerpadla na CAS 24 T815.

Ve čtvrtek 13. září se naše zásahová jednotka zúčastnila taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému na téma letecká nehoda dopravního letadla.  Letadlo s 61 lidmi na palubě na pravidelné lince do Karlových Varů vyhlásilo signál tíseň a vyžádalo okamžitou pomoc.  Řízení letového provozu na základě vyhlášení údobí tísně a na základě ztráty spojení a ztráty vizuálního zobrazení na radarových systémech, okamžitě informovalo operační středisko integrovaného záchranného systému s aktivací pátracích a záchranných jednotek v souladu s příslušným plánem činnosti. Podle posledního signálu z letadla došlo k nehodě ve vojenském prostoru Hradiště, což následně potvrdilo i volání svědka na tísňovou linku. Svědek také upřesnil, o kterou část vojenského prostoru se přibližně jedná a také že vidí sloup černého kouře.

Ve čtvrtek 28. června proběhlo na chodovské zbrojnici pod vedení lektorky ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje školení zásahové jednotky v používání automatického externího defibrilátoru. Součástí tohoto školení bylo i opakování kardiopulmonální resuscitace, kardiopulmonální resuscitace s postupy při podchlazení, základní postupy při dušení, postupy při masivním krvácení především s použití turniketu. Automatický externí defibrilátor budeme mít ve výbavě jednotky po dodání a poté budou pro zásahy obou městských záchranných složek ve městě již dva kusy pro potřeby poskytování předlékařské první pomoci. V současnosti má AED ve výbavě městská policie Chodov, kdy je součástí výbavy motorizované hlídky.

V úterý 26. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám ve třetím stupni poplachu podle požárního poplachového plánu na požár nádrže v objektu tankoviště areálu zpracovatelské části podniku Sokolovská uhelná ve Vřesové. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1 v čase 15:55 hodin. Po příjezdu na určené shromaždiště zásahové techniky se dozvídáme, že se jedná o prověřovací cvičení hasičských jednotek a také zaměstnanců společnosti v případě vzniku požáru. Naše jednotka je následně přidělena na první bojový úsek. Po příjezdu na určené místo, provádíme na příkaz velitele bojového úseku rozvinutí útočného proudu „B“ od naší cisternové automobilové stříkačky a ochlazování zásobníku. Do naší cisterny bylo postupně doplňováno kyvadlovou dopravou přes 43 tisíc litrů hasební vody. Po příjezdu dalších jednotek je náš útočný proud přepojen na přenosný monitor. Provádíme také ustavení vodních deflektorů k ochraně dalších zásobníků a následně přepojujeme útočný proud „B“ z přenosného monitoru na dálkové ovládanou proudnici automobilového žebříku AZ 32 k pokračování ochlazování zásobníku.

Prověřovacího cvičení se zúčastnilo více jak 70 hasičů profesionálních i dobrovolných jednotek z Karlovarského kraje.