V pátek 30. listopadu, proběhl u naší zásahové jednotky předposlední školící den, v rámci kterého bylo provedeno teoretické i praktické přezkoušení hasičů. Na začátku velitel jednotky probral poznatky z listopadového instrukčně metodického zaměstnání velitelů dobrovolných jednotek územního odboru Sokolov. Zároveň vyhodnotil zásahy posledních měsíců u naší jednotky. Po krátké přestávce přišel na řadu písemný test z odborných znalostí. Ještě nebylo dopsáno a již systém aktivace vyhlašuje poplach pro naši jednotku na požár administrativní budovy bývalého učiliště v podniku strojírenské společnosti Chodos. K zásahu vyjíždíme jak s CAS 24 a CAS 20, ale i s automobilovým žebříkem AZ 30.

Během pátečního praktického výcviku na řešení následků dopravní nehody je vyhlášen poplach naší jednotce na požár v jedné z budov městského úřadu. Na místo okamžitě vyráží CAS 24 a automobilový žebřík AZ 30. Naše cisternová automobilová stříkačka CAS 20 zatím zůstává na místě výcviku, jelikož je potřeba sbalit všechny věcné prostředky použité při výcviku. Po příjezdu prvního družstva na místo je prováděn průzkum a je zjištěno, že EPS zaznamenala kouř v boční budově úřadu.  Na místě je zaměstnankyně městského úřadu a oznamuje veliteli, že je pohřešována jedna osoba.

Na pátek 26. října byl naplánován školící den zásahové jednotky. Tak, jako vždy se začátkem v půl osmé ráno. Káva, čaj a někteří ještě ranní kouřovou a může se začít. Školení zahajuje velitel jednotky, který nás seznamuje s tématy dne. Jako první provádí rozbor dvou z posledních zásahů a to zajištění přistání vrtulníku letecké záchranné služby v Chodově a těžká dopravní nehoda nákladního vozidla v Jenišově s přistáním vrtulníku letecké záchranné služby. Zajištění přistání vrtulníku jsme prováděli tento měsíc poprvé ve své historii a tak jeden z VD vysvětluje specifika zajištění místa pro přistání vrtulníků, signály pro navádění vrtulníků a bezpečnostní pravidla při této činnosti. Následuje seznámení s novelou krizového zákona, činnost jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby, opakování požárně technických charakteristik hořlavých látek.

Přesně v půl páté odpoledne v pátek 14. září je vyhlášen poplach chodovské jednotce na dopravní nehodu s vyproštěním. Krajské operační a informační středisko HZS určuje techniku CAS 20/3400/210-S2Z. Na výjezdovém lístku je informace o havarovaném osobním vozidle za fotbalovým hřištěm ve Staré Chodovské. K zásahu vyjíždí sloužící družstvo ve stanoveném čase. Velitel určuje nejkratší trasu pro jízdu na místo nehody. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává hlídka městské policie, je zjištěn havarovaný automobil zaklíněný mezi stromy. Hlídka městské policie uzavřela místní komunikaci a my provádíme průzkum místa. Velitel nařizuje provést jak průzkum vozidla, tak i průzkum okolí nehody. Je k tomu důvod, protože v hlášení na tísňovou linku bylo, že v havarovaném vozidle je více osob.

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasnému zjištění vznikajícího požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Na základě aktivace EPS v nově postaveném objektu našeho města, byl vyhlášen poplach chodovské zásahové jednotce v pondělí 27. srpna v podvečer. Důležitou informací je, že objektem o kterém je řeč, je nová sportovní hala v Tyršově ulici. Obsluha koncového zařízení PCO, kterou je v tomto případě městská policie, informuje KOPIS HZS a vysílá na místo okamžitě hlídku v terénu. Mezi tím přicházejí na ústřednu EPS další signály o zjištěném zakouření v prostorách haly. Krajské operační a informační středisko HZS vyhlašuje poplach ještě jednotce HZS stanice Karlovy Vary, jednotce HZS podniku Sokolovská uhelná a jednotce SDH Vintířov.

Je pondělí večer a v jedné z technologických budov v průmyslové zóně na Vintířovské ulici se rozeznívá poplachové zařízení. Všichni zaměstnanci se jen na vteřinu po sobě podívají a už po zajištění přidělených pracovních míst opouštějí nouzovým východem budovu. Vedoucí pracovník směny zjišťuje na ovládacím pultu elektrické požární signalizace, že byl nahlášen na pult centralizované ochrany požár v části výrobní haly. Událost je okamžitě nahlášena na tísňové číslo 150 a zároveň probíhá kontrola počtu zaměstnanců. Jsou pohřešováni dva. I tato informace je nahlášena operátorovi tísňové linky. Na telefonním centru tísňového volání jsou zjištěny všechny důležité informace a jsou předány elektronickou cestou na příslušné operační středisko hasičů.

Ve středu 4. července KOPIS HZS Karlovarského kraje odesílá naši jednotku od předešlé události k železniční dopravní nehodě v tunelu na železniční trati mezi Oloví a Rotavou. Po příjezdu jednotky na místo se chodovský velitel dozvídá, že se jedná o prověřovací cvičení TUNEL 2012. Na příkaz velitele zásahu se vybavujeme transportními prostředky a zdravotnickýmj vybavením a přesouváme se ke vstupu do tunelu. Na příkaz velitele úseku vstupujeme do tunelu a míříme k železniční soupravě.

Jednou za tři měsíce je každý hasič zařazený v zásahové jednotce, pokud v uvedené době nepoužil u zásahu izolační dýchací přístroj, povinen provést výcvik s dýchací technikou používanou u hasičských jednotek. Naše jednotka disponuje třemi typy izolačních dýchacích přístrojů. Hlavním typem je u chodovské jednotky přetlakový dýchací přístroj Dräger. A to verze PA 90 a PSS 90. Záložním typem je izolační dýchací přístroj Saturn v provedení S7. V tomto týdnu proběhl u některých členů zásahové jednotky opakovací výcvik v dýchací technice. Pod dohledem technika chemické služby, který provedl i proškolení v teoretické oblasti problematiky, absolvovali tři naši hasiči výcvik v dýchacím přístroji v prostorách zbrojnice. K výcviku byl využit automobilový žebřík AZ 30.

V pátek 22. června ráno se na chodovské zbrojnici rozsvítilo poplachové světlo. Je vyhlášen poplach pro jedno družstvo s informací, že se vyjíždí na taktické cvičení Maafex 2012. Taktické cvičení profesionálních i dobrovolných jednotek a dalších složek integrovaného záchranného systému proběhlo ke konci minulého týdne u Teplé na Chebsku. Tématem bylo řešení situace po zemětřesení v oblasti.  Během dvou dnů probíhalo pátrání po zraněných a obětech jejich záchrana, zajištění budov, ochrana před vodou či evakuace a následná péče o evakuované.

V neděli 6. května proběhlo doškolení držitelů "Průkazu absolventa Základní normy zdravotnických znalostí" po čtyřech letech, kterým provázel zúčastněné členy JSDH Chodov a strážníky MP Chodov MUDr. Kaňka z Českého červeného kříže. V úvodu se zaměřil na rozdíly v kardiopulmonální resuscitaci u dětí a dospělých, pro naši potřebu vyzdvihl mimo jiné ošetření zraněných při dopravních nehodách a ošetření popálenin, které hrozí nejen při požárech obytných budov. Na závěr teoretické části, byli všichni přítomní přezkoušeni ze svých znalostí formou písemného testu.

Odpoledne 4. dubna došlo na železničním přejezdu číslo P10980 k železniční nehodě osobního automobilu a drážního technického vlaku. Událost je nahlášena na tísňovou linku a rozebíhá se sled standardních činností záchranných složek. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlašuje poplach naší jednotce v čase 16:00 hodin a určuje k výjezdu cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 „technickou dvojku“. Na místo události jsme naváděni hlídkou městské policie, jelikož nehoda se stala na málo známém přejezdu podnikové vlečky. Po příjezdu je prováděn průzkum a je zjištěno, že došlo ke srážce osobního vozidla a drezíny. Ve vozidle je celkem pět osob.