Ve čtvrtek 27. června vysílá KOPIS HZS KVK naši jednotku k nahlášenému stoupajícímu kouři z okna ve druhém patře základní školy v ulici Dukelských Hrdinů. K zásahu vyjíždíme v 8 hodin a 27 minut s CAS 24 T815 a AZ 30 IFA. Po příjezdu na místo zásahu na operační středisko potvrzujeme typ a místo události. Jedná se však o prověřovací cvičení. 198 osob je z budovy evakuováno ještě před naším příjezdem. Zástupkyně ředitele školy podává veliteli zásahu informaci o tom, že pohřešuje 4 osoby.

Ve čtvrtek dopoledne 20. června je vyhlášen poplach naší zásahové jednotce na požár střechy základní školy v Komenském ulici. Je pohřešováno několik osob. K zásahu vyjíždí celá zásahová jednotka s CAS 24/3200/400-S2Z, CAS 20/3400/210-S2Z a AZ 30 IFA. Po příjezdu ke škole je zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení pro chodovskou jednotku a proto na místo nejede žádná další jednotka jako při skutečném požáru. Ve škole se vzhledem k blížícímu se konci školního roku mnoho osob nenachází, přesto dostávají hasiči úkol vypátrat a zachránit dva dospělé osoby a několik dětí. Průzkumné skupiny prohledávají budovu a další členové jednotky se připravují k hasebnímu zásahu. Automobilový žebřík je připraven k zásahu na střeše školy. Postupně dochází k vypátrání a záchraně všech pohřešovaných osob. Také se podařilo vypátrat jednu osobu, je vidět na jedné fotografii, která je zjevně ve škole již řadu let. Tu se oživit nepodařilo. Po ukončení cvičení bylo provedeno krátké vyhodnocení a závěry výsledků budou zapracovány do dalších školení nejen hasičů, ale i školy.

Na pátek 31. května připadl dle ročního plánu odborné přípravy výcvik v dýchací technice. Dlouhodobá spolupráce se strojírenským závodem Chodos Chodov s.r.o. vedla k využití vhodných prostorů pro naše potřeby. Objekt bývalé kotelny je konstruován jako panelový dům a poskytuje vynikající podmínky k provádění nácviku lokalizace i likvidace simulovaných bytových požárů. Jako palivo posloužily staré a poničené palety.

31. května poslední májový den vyjíždí celá naše zásahová jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 následována CAS 20 a automobilovým žebříkem AZ 30 do ulice Husova k hlášenému požáru budovy DDM. Krajské operační a informační středisko upřesňuje veliteli zásahu, že hoří střecha a je pohřešována jedna osoba. Po příjezdu prvního družstva na místo zásahu a zahájení průzkumu se velitel zásahu dozvídá, že se jedná o prověřovací cvičení chodovské zásahové jednotky. Průzkumná skupina dostává za úkol provést průzkum bojem s vytvořením útočného proudu a především najít pohřešovanou osobu. Zároveň je po příjezdu další zásahové techniky vytvořen útočný proud po výsuvné sadě automobilového žebříku k řešení situace na střeše. Pohřešovaná osoba je nalezena a vynesena mimo ohrožený prostor.

Toto cvičení hasičů sledovalo velké množství chodováků a především dětí, jelikož se uskutečnilo jako ukázkové v rámci oslav dne dětí.

V neděli 12. května jsme časně ráno vyrazili s CAS 20 T815 TERRNo1 a UA Toyota Hiace do Mladé Boleslavi. Po příjezdu do areálu automobilového závodu Škoda auto a.s. nás již očekával velitel Hasičského záchranného sboru podniku. Stručně nám představil konstrukce vozidel Škoda, princip aktivace a rozmístění airbagů a bezpečnostních prvků ve vozidlech. Následovala ukázka aktivace airbagů. Následně jsme započali samotný praktický výcvik na vozidlech Škoda Roomster a Škoda Yeti.

O víkendu 27. a 28. dubna proběhlo u Velké Hleďsebe cvičení Luxor 2013 určené pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, předurčených pro likvidaci následků živelných katastrof a pro plnění úkolů ochrany obyvatel v rámci Karlovarského kraje. Místem výcviku byl již potřetí autokemp Luxor. Námětem cvičení bylo prověření znalostí a výcvik hasičů při likvidaci následků vichřice a přívalových dešťů v kombinaci s vážnou dopravní nehodou s únikem neznámé nebezpečné látky. Tohoto cvičení se nezúčastnili jenom členové předurčených jednotek, ale i velitelé jednotek zařazených v kategorii JPO II. Naši zásahovou jednotku zastupoval velitel Jiří Kiss. Úkolem velitelů JPO II bylo získat a procvičit praktické návyky v řešení problematiky ochrany obyvatelstva, které následně předají v rámci výcviku členům svých jednotek.

V úterý 16. dubna se po osmé hodině rozezněl na hasičské zbrojnici poplachový klakson. Krajské operační a informační středisko HZS vyhlašuje poplach celé naší zásahové jednotce na požár v základní škole v Husově ulici. K zásahu vyjíždíme s veškerou zásahovou technikou. Po příjezdu na místo vidíme před školou evakuované děti i učitele. Celkem jich bylo 224. Velitel zásahu zjišťuje od ředitele školy, že v jedné ze tříd zůstali dva žáci s učitelkou. Kouř na chodbě jim zabránil k úniku. Připravuje se průzkumná skupina a na pokyn velitele zásahu vyráží k záchraně osob.

Na pátek 12. dubna byl podle ročního plánu školení připraven výcvik a školení zásahové jednotky. Tohoto výcviku se spolu s naší jednotkou zúčastnila jednotka SDH Vintířov a SDH Horní Slavkov. Spolupráci při tomto školení přislíbilo HZS stanice Sokolov. Vše začalo na chodovské zbrojnici, kde provedl velitel jednotky a jeden z členů naší zásahovky přednášku na téma hašení v uzavřených prostorech, vstup do hořících místností, průzkum, použití přetlakové ventilace a další. Po ukončení přednášky se všechny jednotky přesunuly do areálu podniku  Chodos, kde jsme v části nám známé provedli praktickou část pátečního výcviku.

Posun o další level vzájemné spolupráce mezi naší zásahovou jednotkou a policií proběhl v pondělí 25. března. Na hasičské zbrojnici bylo naplánováno instrukčně metodické zaměstnání pro strážníky městské policie Chodov, příslušníky obvodního oddělení Chodov policie ČR a poprvé se tohoto školení zúčastnili i strážníci městské policie Rotava, kde je novým velitelem bývalý chodovský strážník. Předmětem školení, bylo seznámit všechny přítomné s problematikou hasičů a bodů vzájemné spolupráce při zásazích. Pondělní dopoledne přednášeli, velitel zásahové jednotky Chodov a jeden z velitelů družstev naší zásahové jednotky. Témat bylo několik.

V letošním březnu probíhalo několik školení v teoretické rovině a 20. března byl naplánován praktický výcvik. Tématem tohoto výcviku bylo téma práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Výcvik se odehrál na dvou stanicích profesionálních hasičů v Sokolově. Spolu s námi se školila i jednotka hasičů z Březové u Sokolova. Lektorem školení byl příslušník lezecké skupiny HZS ze stanice Karlovy Vary Tomáš Jindra. Teoretická část, která zahrnovala opakování prvků sebezáchrany včetně nouzových postupů slanění, sebejištění, použití základních technických prostředků pro tento druh hasičské práce a samozřejmostí bylo zopakování bezpečnosti práce. K praktické části jsme se přesunuli na stanici HZS v chemických závodech. Tady musel každý předvést správné provedení nejzákladnějších uzlů používaných při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

V úterý 26. února proběhlo na naší zbrojnici školení zásahové jednotky. Bylo to letošní první školení a tématem bylo především proškolení otevírání uzavřených prostor. Lektorem tohoto školení byl nprap.Ing. Hynek Milota z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Sokolov. Na začátku školení byl ještě proveden rozbor dvou složitějších zásahů požáru v našem okrese z minulého roku. Jedním byl požár tržnice v Kraslicích, kde zasahovaly jednotky z druhého stupně ve spolupráci s německou hasičskou jednotkou, a zásah byl ztížen přítomností pyrotechniky a druhý byl požár zemědělské budovy na Rovné. Po tomto rozboru následovalo proškolení způsobů otevírání uzavřených prostor a praktické vyzkoušení, pro nás nového způsobu, pomocí takzvaných pazetů. Tento způsob si všichni vyzkoušeli v garáži hasičské zbrojnice na našich tréninkových plastových oknech.