Ve středu 14. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, nouzové otevření uzavřených prostor. K zásahu, kdy jízda k zásahu trvá několik vteřin, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 15:13 hodin. Na místě nás očekává oznamovatel který uvedl, že jde o příbuznou,  která komunikuje přes dveře ale nemůže vstát a otevřít dveře. Zřejmě upadla a má jídlo na zapnutém sporáku. Provádíme násilné otevření dveří. V bytě je nalezena osoba na zemi po pádu ze štaflí.

V úterý 13. prosince vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Čs. Odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 10:38 hodin. Na místě nás očekává hlídka Městské policie Chodov s hlídkou Policie ČR a oznamovatel. Průzkumem je zjištěno, že muž uvnitř bytu se delší dobu neozývá a má zdravotní problémy. V době zásahu se ozval, ale není sám schopen otevřít dveře. Na pokyn velitele zásahu bylo provedeno nouzové otevření dveří. 

V pondělí 12. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, záchranu osoby v zaseknuté kabině výtahu panelového domu v ulici ČSA. K zásahu vyjíždí druhé družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 05:30 hodin. Na místě nás očekává hlídka Policie ČR, která nám podává prvotní informace s tím, že osoba je výtahu delší dobu. Kontaktování výtahářské firmy bylo neúspěšné, proto byli povoláni hasiči. Provedli jsme vyproštění osoby z výtahové kabiny, zajištění výtahu proti pohybu a místo bylo předáno SVJ s doporučením odborného servisu.

Ve čtvrtek 8. prosince, v době výjezdu našeho prvního družstva na požár, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky určené v prvním stupni požárního poplachového plánu na ohlášený únik plynu v panelovém domě v karlovarské městské části Stará Role. K zásahu vyjíždí druhé družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 10:53 hodin. K zásahu vyjela místní jednotka hasičů Stará Role s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania.

Ve čtvrtek 8. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky určené v prvním stupni požárního poplachového plánu na požár stavebního dopravního prostředku v garáži. K zásahu do Nové Role vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 10:49 hodin. K zásahu vyjela místní jednotka hasičů Nová Role s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Renault Midlum a jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania "Cobra". 

Ve čtvrtek 8. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky určené ve druhém stupni požárního poplachového plánu na ohlášený požár pomocí EPS. K zásahu do jednoho z karlovarských hotelů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 01:23 hodin. Po příjezdu na místo dostáváme úkoly od velitele zásahu.

V úterý 6. prosince vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 14:13 hodin. Po příjezdu na místo zjišťujeme základní informace, že v bytě je zraněná osoba, která nemůže otevřít. Do bytu se dostáváme přes automobilový žebřík a následně poskytujeme zraněné osobě předlékařskou první pomoc. Velitel zásahu povolává prostřednictvím operačního střediska na místo Zdravotnickou záchrannou službu. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme zraněnou osobu do jejich péče a vracíme se na základnu.

V pondělí 28. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky předurčené na řešení dopravních nehod na dálnici D6. K ohlášené nehodě tří osobních vozidel vyjíždí dvě družstva hasičů HZS z centrální stanice Karlovy Vary a naše jednotka. My vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:32 hodin. Na dálnici najíždíme do správného směru, a to ve směru od Karlových Varů na Sokolov a po dojezdu na 135,5 kilometr, kde již zasahují karlovarští hasiči a policie, zjišťujeme, že se jedná o starší nehodu. Na místě zásahu již nejsme potřeba, proto nás velitel zásahu odesílá zpět na základnu.

V sobotu 26. listopadu v noci, je na tísňovou linku ohlášen kouř ve společných prostorách panelového domu v ulici Jiráskova. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky určené v prvním stupni požárního poplachového plánu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 23:47 hodin. Příjezd a ustavení techniky zkomplikovali zcela špatně zaparkovaná vozidla v ulici. Po příjezdu provádíme průzkum, kdy na operační středisko potvrzujeme zakouřenou chodbu ve vyšších patrech domu. Provádíme další průzkum. Na místo se dostavuje jednotka z Karlových varů, kdy její velitel přebírá velení zásahu dle práva přednostního velení. Dalším průzkumem je zjištěno, že se jedná o požár potravin na plynovém sporáku v bytě. Uživatel bytu , který byl nezraněn, otevřel sám s tím, že usnul po oslavě. Provádíme odvětrání bytu i společných prostor. Naštěstí požár skončil bez zranění a beze škody. 

Ve čtvrtek 24. listopadu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky určené v prvním stupni požárního poplachového plánu na ohlášený požár bývalého kina ve Staré Roli. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 19:17 hodin. K zásahu vyjela jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary, jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov, jednotka SDH Stará Role a jednotka SDH Tašovice. První jednotka na místě hlásí vycházející kouř z budovy, kdy je nutný násilný vstup do budovy. Na místo se dostavují další povolané hasičské jednotky a plní úkoly stanovené velitelem zásahu. Místo požáru je nakonec nalezeno. Jednalo se o ohniště na podiu. Požár uhašen, budova odvětrána, místo předáno zástupcům města.

Ve čtvrtek 24. listopadu dopoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro jednotky předurčené na řešení dopravních nehod. K zásahu do Jenišova vyjíždí dvě družstva profesionálních hasičů HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary a naše jednotka. K nehodě osobního vozidla, které narazilo do plynového pomníčku, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 09:43 hodin. Na místo nehody se po krátkém čase dostavují hasiči z karlovarské stanice, provádějí zajištění místa nehody a další opatření. Na základě informací od velitele zásahu, je naše jednotka odvolána operačním střediskem zpět na základnu ještě během jízdy na místo zásahu.