V pondělí 20. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár osobního vozidla. K zásahu do ulice revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 14:44 hodin. K zásahu vyslalo operační středisko také dvě další jednotky podle požárního poplachového plánu. Po příjezdu na místo provádíme hašení požáru motorové části vozidla pomocí vysokotlakého útočného proudu. Také provádíme další opatření k zamezení opětovného vzniku požáru.

V sobotu 18. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky na ohlášený, údajně uhašený, požár v budově ubytovacího zařízení v ulici Poděbradova v Chodově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 21:00 hodin. Po příjezdu prováděn průzkum. Je potvrzeno, že se jedná o uhašený požár vybavení hotelu, ale prostory jsou zakouřené. Provádíme kontrolu prostor termokamerou a odvětrávání. Zodpovědná osoba za hotel uvedla, že se v místě nenachází žádné osoby, ale při provádění zásahu se znenadání několik osob objevilo.

Ve čtvrtek 16. června odpoledne vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky předurčené na řešení dopravních nehod na pozemních komunikací na dopravní nehodu se zraněním osob. K zásahu dopravní nehody motorkářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 16:59 hodin. Po příjezdu je potvrzena nehoda motorkáře a osobního vozidla. Na místě zasahujeme společně s posádkou Zdravotnické záchranné služby, která se dostavila s vozidly RV a RZP a hlídkou Policie ČR.

Ve čtvrtek 16. června, přibližně 15 minut od návratu druhého družstva od požáru ve Staré Chodovské, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku opět. Tentokrát na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:58 hodin. Po příjezdu na místo se vybavujeme technickými prostředky na nouzové otevření dveří, zdravotnickým materiálem, ale také prostředky pro řešení případného požáru.

Ve čtvrtek 16. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na ohlášený požár kontejneru v areálu sběrných surovin ve Staré Chodovské. Velitel naší jednotky po shlédnutí aktuálního stavu na kamerovém systému Městské policie, vyžaduje po operačním středisku vyhlášení poplachu i pro druhé družstvo naší jednotky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:07 hodin.

Ve čtvrtek 16. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky podle požárního poplachového plánu na únik ropných produktů na Vřesové. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 07:06 hodin. Na místě je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku oleje po technické závadě na nákladním automobilu. Postupně provádíme posyp uniknuté látky v délce asi 1 kilometru určeným sypkým sorbentem. U nákladního vozidla již k úniku nedochází.

Ve středu 15. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři družstva hasičů na ohlášený požár nakladače uhlí v katastru obce Mírová. K zásahu do lokality Na Cechu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 16:06 hodin. Na místě provádíme okamžitě hašení dvěma útočnými proudy „C“. Na místo se dostavují další povolané jednotky. Požárem byly zasaženy dva kolové nakladače. Blízký nákladní automobil se nám podařilo před požárem zachránit. Předběžná škoda byla odhadnuta na 5 milionu korun. Příčina požáru je v šetření.

V neděli 12. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Čs. Odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:32 hodin. Na místě nás očekává hlídka Policie ČR a hlídka Městské policie. Velitel zásahu nařizuje zahájení násilného otevření dveří a zároveň povolává přes operační středisko na místo zásahu náš automobilový žebřík AZ 30 Iveco Magirus. Do bytu se dostáváme přes okno. V bytě je nalezena zmatená, ale nezraněná osoba. Na místo se dostavuje dcera a velitel jí předává příbuznou do péče.

V úterý 7. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu odstranění větší větve na drátech telefonního vedení, kdy hrozilo nebezpečí pádu na vozovku a chodník v ulici Nádražní, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 22:44 hodin. Na místě provádíme odstranění větve pomocí trhacího háku.

V sobotu 4. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc. K zásahu odstranění vosího hnízda v bytě panelového dmu v ulici U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:52 hodin. Průzkumem zjišťujeme, že v bytě imobilní osoby si vosy vytvořily hnízdo na tyči na záclonu. Provedli jsme rychlé a bezpečné odstranění vosího hnízda.

V pátek 3. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku odpoledne ještě jednou. K zásahu požáru lesní hrabanky na okraji Chodova, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 17:39 hodin. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár hrabanky na ploše 1x3 m. Oznamovatel se pokusil uhasit menší požár před příjezdem hasičů, ale to se nepodařilo. Provedli jsme uhašení požáru jedním útočným proudem D.