Ve středu 26. září vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na únik ropných látek v ulici Smetanova. K zásahu vyjíždí družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2Z v čase 9:57 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že dochází k úniku benzínu z nádrže osobního vozidla. Je provedeno protipožární opatření, posyp uniknuté látky sorbentem a provizorní havarijní utěsnění nádrže pomocí tmelu Plug-N-Seal. Velitel zásahu doporučil majiteli vozidla nechat provést urychleně odbornou opravu. Jednotka ještě provede uklizení použitého sorbentu a vrací se na základnu.

K otevření uzavřených prostor vyslalo naši jednotku operační středisko hasičů v úterý 7. srpna devět minut před dvaadvacátou hodinou. K zásahu vyjíždíme s CAS 20 T815 pět minut po vyhlášení poplachu. Po příjezdu do ulice Palackého, je průzkumem zjištěno, že hrozí nebezpečí z prodlení v jednom z bytů v panelovém domě. Velitel zásahu rozhodl o otevření bytu nenásilnou formou. To se po krátké chvíli podařilo. Bylo zjištěno, že muž i dítě v bytě jsou v pořádku a dále již nehrozí žádné nebezpečí. Jednotka se poté vrátila na svou základnu.

K úniku plynu vyjíždí naše zásahová jednotka v úterý 7. srpna dopoledne do ulice Hrnčířská. Tato mimořádná situace nastala při výkopových pracích, kdy došlo k proražení středotlakého plynového potrubí stavební firmou. Na místo události vyjíždí na příkaz KOPIS nejen chodovská jednotka s CAS 20 T815, ale i jednotka hasičů HZS ze stanice Sokolov s CAS 24 Scania. Jako první je na místě ale hlídka městské policie, která zjišťuje první informace. Po příjezdu chodovské hasičské jednotky, velitel nařizuje uzavření místa zásahu, vykazuje všechny osoby mimo prostor ohrožení. Připravuje se útočný proud pro případ vzniku požáru a provádí se měření výbušné koncentrace pomocí detektoru.

Další noční výjezd absolvovala naše zásahová jednotka v neděli 5. srpna. Všechny systémy vyhlašující poplach našemu družstvu, které sloužilo službu ze soboty na neděli, zafungovaly správně v čase 02:15 hodin. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje určuje k výjezdu techniku CAS 20 T815. K zásahu technické pomoci odstranění nebezpečných stavů do ulice Poděbradova vyjíždíme ve stanoveném čase. Doba jízdy byla menší než čas stanovený pro výjezd. Místo zásahu bylo hned naproti hasičské zbrojnici. Po příjezdu je průzkumem zjištěno, že dochází k úniku vody z jednoho bytu ve vyšším patře.

Druhý pondělní poplach byl naší jednotce operačním střediskem vyhlášen přesně v patnáct hodin. O čtyři minuty později již vyjíždíme do ulice Školní, kde jsme očekáváni hlídkou městské policie a rodinnou příslušnicí nemocného muže, který je zamčený v bytě, již delší dobu nereaguje na zvonění a nezvedá telefon. Po zvážení možností vstupu do uzavřených prostor velitel zásahu zvolil násilnou formu otevření dveří. V bytě byl nalezen muž, který byl při vědomí a reagoval na všechny podněty. Ten byl poté předán do péče rodinné příslušnici. Jednotka provedla opravu poškozených dveří a poté se vrátila na základnu.

K dalšímu otevření bytu jsme vysláni hned další den v pátek 20. července. Opět vyjíždíme s CAS 20 T815 tentokrát do ulice Školní. V uzamčeném bytě se nachází nemohoucí žena. Po násilném vstupu do bytu, poskytujeme ženě první pomoc. Po příjezdu záchranné služby ji předáváme do péče zdravotníků a ti ji odvážejí k hospitalizaci do sokolovské nemocnice. Po opravě rozbitých dveří a předání bytu rodinným příslušníkům se vracíme zpět na základnu.

Ve čtvrtek 19. července v 19:43 vyhlašuje KOPIS HZS Karlovarského kraje poplach naší jednotce. O několik minut později vyjíždíme s CAS 20 T815 do ulice Náměstí 9. května. Po příjezdu na místo zásahu jsme již očekáváni příslušníky Policie ČR. Ti nás navádí k uzavřenému bytu, ve kterém hrozí nebezpečí z prodlení. Po otevření uzavřených prostor je místo zásahu předáno policistům a jednotka se vrací na základnu.

K dalšímu zásahu, kde byla použita motorová řetězová pila, vyjela naše jednotka v úterý 17. července krátce po patnácté hodině. KOPIS IZS Karlovarského kraje vyhlašuje poplach systémem JAY a na hasičské zbrojnici se rozsvítí poplachové světlo a členům zásahové jednotky se rozezvučí pagery. K události odstranění zlomené větší větve stromu, která nebezpečně zasahovala do silnice, vyjíždíme s CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na silnici z Vintířova na Nové sedlo je proveden průzkum, zásahové vozidlo je ustanoveno k zabezpečení prostoru. Velitel zásahu informuje o situaci krajské operační a informační středisko a nařizuje provést odstranění stržením pomocí lana.

Nebylo otázkou, jestli ten strom spadne, ale kdy spadne. K zásahu odstranění nebezpečně nakloněného stromu vysílá KOPIS IZS Karlovarského kraje chodovskou jednotku v pátek 13. července v 13:58 hodin. K výjezdu je určena cisternová automobilová stříkačka CAS 20, která je u naší jednotky předurčena k technickým zásahům. Družstvo hasičů vyjíždí do ulice Poděbradova ve stanoveném čase a míří za vozidlem městské policie na místo určení. Po příjezdu je proveden rychlý průzkum a místo události je zabezpečeno proti vstupu osob. Mohutný strom, který byl nebezpečně nakloněn nejen nad elektrickým vedením a budovou hotelu, ale především nad vozovkou kde se pohybují vozidla a především obyvatelé města cestou na rekreační zónu na Bílé Vodě, byl viditelně nemocný a při větším poryvu větru hrozilo, že se zřítí.

K dalšímu technickému zásahu jsme vysláni v pátek 6. července ve 2 hodiny a 30 minut. Jedná se o vyproštění uvízlé osoby z výtahu v ulici Revoluční v Chodově. Na místo zásahu vyjíždíme o pět minut později s CAS 20 T815. Po příjezdu na místo zásahu velitel průzkumem potvrzuje prvotní informace. Pomocí stanovených postupů bez poškození otevíráme dveře kabiny výtahu. Nezraněná žena byla zachráněna z uzavřeného prostoru. Jednotka se za 14 minut od výjezdu vrátila na svou základnu.

Ve čtvrtek 5. července v 16 hodin a 52 minut vyhlašuje operační středisko naší jednotce poplach, jedná se o odstranění nebezpečných stavů v obci Vintířov. Za pět minut vyjíždíme s dvojkou z chodovské zbrojnice. Po příjezdu na místo zásahu velitel průzkumem zjišťuje, že se jedná o spadlý strom na elektrické vedení. Kvůli nízkému viaduktu pod železniční vlečkou nemůžeme s technikou dojet až k místu události. Velitel zásahu prostřednictvím KOPIS na místo události povolává pracovníky elektro s malou plošinou. Operační středisko veliteli zásahu oznamuje, že pracovníci elelktro jsou přiliš vytíženi, kvůli řešení mnoha událostí a na místo se dostaví později. Zlomený strom byl označen výstražnou páskou a městská policie byla požádána o pravidelné kontroly místa události. Jednotka se vrátila na základnu.