V pondělí 19. května večer vyjíždíme na příkaz KOPIS k technické pomoci, otevření uzavřených prostor, kde hrozí nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Dukelských Hrdinů, kde může dojít k ohrožení života malého dítěte, vyjíždíme ve 20:03 hodin s CAS 20 T815. Na místo vyjíždí také hlídka městské policie a hlídka policie ČR.

V neděli 18. května vyjela naše jednotka v odpoledních hodinách na příkaz KOPIS do katastru obce Jenišov. K zásahu úniku ropných produktů na pozemní komunikaci vyjíždíme s CAS 20 v 16:28 hodin. Při jízdě na místo události jsme informování operačním střediskem o dopravní nehodě uprostřed Jenišova. Okamžitě míříme na místo nehody. Po našem příjezdu zjišťujeme, že došlo k nehodě osobního vozidla a na místě již zasahuje jednotka profesionálních hasičů ze stanice Karlovy Vary.

V pátek 16. května v 9:41 hodin vyjíždíme s CAS 20 na příkaz KOPIS k technickému zásahu, likvidace úniku ropného produktu do ulice náměstí ČSM. Na místě zasahujeme s městskou policií Chodov. Jednalo se o únik motorového oleje po technické závadě na osobním automobilu.

Ve středu 7. května v 18:11 vyjela naše jednotka na příkaz KOPIS na otevření bytu do ulice U Porcelánky. Na místě jsme spolupracovali s policií ČR, městskou policií Chodov a zdravotnickou záchrannou službou. Zásahem složek IZS byla zachráněna jedna osoba.

V úterý 6. května v 18:16 hodin opět vyjíždíme k zásahu. Tentokrát je to k technické pomoci, otevření uzavřených prostor do Vintířova. K výjezdu máme určenou naší „technickou“ CAS 20. Po příjezdu na místo nás již očekávají hlídky městské policie Chodov a policie ČR. Je potřeba se dostat do budovy, kde má osoba zjevné zdravotní potíže a je ohrožena na životě. Provádíme pokus otevření okna pomocí pazetů. V té době se na místo dostavuje posádka zdravotnické záchranné služby. Otevření okna co nejšetrněji se nedaří a tak velitel zásahu rozhoduje o destruktivní metodě. Dochází k rozbití okna a hasiči otevírají uzamčené dveře zdravotníkům a policistům. Osobě je poskytnuta přednemocniční zdravotní péče a je odvezena do nemocnice.

V pondělí 5. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS poplach naší jednotce na technickou pomoc, spolupráce se složkami IZS, na základě žádosti městské policie Chodov, která vypomáhala zdravotnické záchranné službě při hledání mladistvé osoby se zdravotními problémy. K zásahu do prostoru lesa pod „vodárnou“ vyjíždíme s CAS 20 v 19:14 hodin. Při našem příjezdu byla osoba nalezena a v péči zdravotníků. Vypomáháme s transportem osoby, v těžko přístupném terénu, k sanitnímu vozidlu.

Druhy hasičských zásahů jsou různé. Nejvíce ale hasiči zasahují na technické zásahy, které převažují i nad požáry. Naše jednotka také převážně zasahuje na tento druh události. Od začátku května absolvovala do dnešního dne tři zásahy technické pomoci. První byl hned 1. května kdy ve 21:19 hodin vyhlásilo krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS poplach na informaci, že v domě ulice Boženy Němcové dochází k úniku vody v prostoru technologický rozvodů tzv. stoupaček. Jednotka po příjezdu provedla uzavření hlavního přívodu vody v domě a na pokyn policie vyčkala s otevřením bytu. Policii se podařilo zajistit na místo příbuzného majitele bytu a po otevření je zjištěno, že došlo k závadě na přívodní hadici k WC.

K dalšímu čerpání vody, kdy přívalový déšť s výraznou bouřkou zasáhl především Sokolovsko, muselo v sobotu 26. dubna vyjet i druhé družstvo naší jednotky. K zásahu, do ulice Vintířovská, vyjela CAS 24 v 16:34 hodin. Po příjezdu na místo průzkum ukázal, že přívalové srážky vytvořily v místě stavby lagunu a voda odtéká do okolních objektů a přilehlých zahrádek. V průběhu čerpání byl zjištěn problém u zděné přípojky uzávěru plynu. Čerpání vody bylo zastaveno a další činnost jednotky se soustřeďuje na řešení problému s plynem. Na místo se dostavuje pracovník plynárenské pohotovostní služby a přívod plynu je uzavřen. Problém je řešen také ve spolupráci s místní výrobní společností.  Po ukončení všech stanovených úkolů velitelem zásahu, se jednotka vrací na základnu.

V sobotu 26. dubna zasáhlo náš kraj několik výrazných bouřek. Ty byly doprovázeny přívalovým deštěm a na několika místech docházelo k lokálnímu zatopení nízko položených prostor. Naše jednotka vyjela na příkaz KOPIS v 15:36 hodin s CAS 20 k čerpání vody do Chranišova, kde došlo k zatopení suterénu domu a také přilehlé zahrady. Průzkum ukázal, že došlo k výraznému přítoku dešťové vody z okolních polí. U zásahu bylo použito jak kalové, tak i plovoucí čerpadlo.

Další zásah technické pomoci, otevření uzavřených prostor, absolvovala naše jednotka v sobotu 26. dubna v době průběhu soutěže v požárním sportu. Ke spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, kdy bylo nebezpečí z prodlení, vyjelo sloužící družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 do Božičan v 14:36 hodin. Po příjezdu na místo, kde jednotka spolupracovala s policií ČR a posádkou ZZS, došlo k násilnému otevření bytu. V bytě byla nalezena zraněná osoba, které byla poskytnuta první pomoc jak zdravotnickým personálem, tak hasiči.

Ve třetím dubnovém týdnu naše jednotka vyjela ke třem zásahům. Všechny měly technický charakter. První se udál v úterý 15. dubna, kdy půl hodiny po půlnoci, vyjeli všechny bezpečnostní složky v Chodově společně se zdravotnickou záchrannou službou na základě tísňového telefonátu. Nakonec bylo zjištěno, že osoba, která měla být zraněná je v pořádku.

Druhý výjezd absolvovala naše jednotka ve čtvrtek 17. dubna, kdy KOPIS vyhlásilo poplach chodovské jednotce a jednotce HZS ze stanice Sokolov. Jednalo se o spolupráci s policií ČR, kdy bylo na rybníce v Lesní ulici nalezeno lidské tělo. Na základě rozhodnutí policie, hasičské jednotky nezasahovaly.