V pátek 27. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce v 16:45 hodin hodin na únik ropného produktu v ulici U koupaliště. K zásahu vyjíždí družstvo hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20. Po příjezdu na místo je proveden průzkum a na KOPIS je potvrzen únik nafty z osobního automobilu na komunikaci. Velitel zásahu vydává příkaz provést posyp uniknuté látky sorbentem. Po odklizení použitého sorbčního materiálu se jednotka vrací na základnu.

Únik ropného produktu z nákladního automobilu v ulici Boženy Němcové v Chodově byl příčinou dalšího výjezdu naší zásahové jednotky. K výjezdu 15. Dubna určuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje cisternovou automobilovou stříkačku „technickou“ CAS 20/3400/210-S2Z. Ten den sloužící hasiči se sbíhají na zbrojnici a po ustrojení do zásahových obleků vyrážejí v 17:31 hodin s CAS k místu události (video výjezdu od zbrojnice). Po příjezdu na místo do ulice B. Němcové je zjištěno, že došlo k úniku ropného produktu na bázi kapalného uhlovodíku z dodávkového automobilu. Látka již nevytéká a velitel zásahu vydává příkaz provést protipožární zajištění a posyp pomocí sorbentu Eco Dry. Na místě byl majiteli vozidla doporučen odtah a oprava vozidla. Jednotka po dokončení činnosti ukládá použité hasičské vybavení na zásahový vůz a odjíždí zpět na základnu.

V sobotu 14. dubna po jedenácté hodině dopolední vyjíždíme s CAS 20 T815 Terrrno1 k záchraně osoby z výšky na žádost zdravotnické záchranné služby do objektu společnosti Lincoln CZ ve Vintířovské ulici. K zásahu KOPIS vysílá také AZ 37 Iveco ze sokolovské stanice HZS Karlovarského kraje a lezeckou skupinu z požární stanice Karlovy Vary. Po příjezdu na místo události velitel naší jednotky průzkumem zjistil, že se zraněná osoba nachází na střešní konstrukci asi 10 metrů nad zemí. Předává velení zásahu veliteli profesionální jednotky z Karlových Varů a oba stanovují postup transportu zraněného. Na místo se následně dostavil sokolovský automobilový žebřík, pomocí kterého hasiči transportovali zraněného dolů, kde si ho převzala do své péče záchranná služba. Předáním zraněného zásah končí a všechny jednotky odjíždějí na své stanice.

Signalizace EPS pultu centralizované ochrany oznámila požár v části objektu společnosti Lincoln CZ v Chodově. Určení pracovníci zareagovali podle stanovených předpisů a zjištěná informace je ohlášena na příslušná místa Hasičského záchranného sboru podle požární dokumentace podniku. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje na základě získaných informací od oznamovatele vyhlašuje poplach prvnímu družstvu naší zásahové jednotky. K události vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 24/3200/400-S2Z v čase 6:35 hodin. Ještě než vyjedeme z místa dislokace, okamžitě vyjíždí na místo hlídka městské policie následovaná hlídkou policie ČR. Ještě máme všichni v paměti prověřovací cvičení v tomto podniku a tak k zásahu přistupují nejen hasiči, ale i policie velmi zodpovědně.

Chodovská zásahová jednotka vyjela 29. března v 14:39 hodin na příkaz Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje na požár osobního automobilu na rychlostní silnici R6. Místo zásahu, kam jsme vyjeli, bylo na úseku rychlostní silnice mezi exitem Loket-Chodov a exitem Jenišov ve směru na Karlovy Vary. K zásahu je vyslána také profesionální jednotka hasičů ze stanice Karlovy Vary. Ta je na místě události jako první a podává základní informace na KOPIS. Na základě vyhodnocení situace na místě zásahu, je naše jednotka odvolána zpět na základnu. Nakonec se nejednalo o požár, ale o technickou závadu na vozidle. Událost byla pro účely statistického sledování překlasifikována na technickou pomoc.

V odpoledních hodinách v neděli 18. března je na tísňovou linku nahlášeno uzavřené malé dítě v bytě ulice Tovární. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru okamžitě vyhlašuje poplach jednotce SDH Chodov. Je aktivován městský záchranný systém. K zásahu je určena naše „Dvojka“ cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 Terrrno1. Sloužící družstvo nasedá do zásahového vozidla a na pokyn velitele a s odesláním statusu „1“ vyrážejí do určené ulice. Krátce po výjezdu z prostorů zbojnice je přijata radiostanicí zpráva z KOPIS, že se můžeme vrátit zpět na základnu, protože se podařilo již byt otevřít. Otáčíme se a po návratu na naši „bázi“ připravujeme vozidlo i výstroj k dalšímu možnému výjezdu.

V pátek 9. března jsou hasiči vyžádáni policií ČR ke spolupráci při pátrání po pohřešované osobě. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach chodovské jednotce v dopoledních hodinách. K výjezdu k zásahu určuje KOPIS cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 T815 a velitelský automobil VEA Renault. Při tomto druhu události je předpisy a zákony určeno velení policii ČR. Pro hasičské jednotky, které se v tomto případě řídí podle typových činností složek IZS při společném zásahu číslo 07/IZS a především pokyny velitele pátrací akce policie ČR, je určeno shromaždiště odkud bude vedeno pátrání.

Překážka na pozemní komunikaci byla nahlášena na tísňovou linku hasičů ve středu 29. února dopoledne. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje po vyhodnocení informací vyhlašuje poplach chodovské zásahové jednotce. K zásahu na odstranění části stromu, která brání provozu vozidel na místní komunikaci v Mírové, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2Z v čase 10:48 hodin. Po příjezdu na místo zásahu v katastrální části Na Cechu, je velitelem zásahu potvrzena původní informace i místo události. Zásahové vozidlo je ustanoveno do nárazníkového postavení k zabezpečení místa a silnici kompletně uzavírá hlídka policie ČR. Určení hasiči se vybavují prostředky pro práci k odstranění dřevin z komunikace. Sedm minut a část stromu je odklizena, policie uvolňuje uzávěru a naše jednotka se vrací zpět na základnu.

Pátek 17. února večer je na telefonní tísňovou linku hasičů oznámeno možné ohrožení života v jednom z panelových domů ve Vintířově. Oznamovatelka se nemůže dostat přes uzamčené dveře do bytu, kde se nachází rodinný příslušník, který neotevírá. Krajské operační a informační středisko vyhlašuje poplach první jednotce stanovené v poplachovém plánu a která má vybavení na otevírání uzavřených prostor. V čase 22:23 hodin vyjíždí chodovská zásahová jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2Z do Vintířova. Cestou k místu zásahu je posádka naváděna příslušníkem operačního střediska pomocí radiostanice na místo události.

Pondělí 13. února mrazivé dopoledne a Krajské operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému vyhlašuje poplach chodovské jednotce na otevření uzavřených prostorů, kde hrozí vznik požáru. Do ulice Revoluční vyjíždí zmenšené družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v čase 11:41 hodin. Po příjezdu na místo události je již hasičská jednotka očekávána jak oznamovatelkou, tak i hlídkou městské policie Chodov. Hasiči se na pokyn velitele zásahu vybavují jednoduchými technickými prostředky na otevírání uzavřených prostorů, ale i ručním hasicím přístrojem, pro případ možného základního hasebního zákroku při výskytu požáru v bytě.

Pátek 3. února a venku je minus patnáct stupňů. Krátce před půl desátou večer, informuje Městská policie Chodov, Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje o chlapci, který zkoušel, jestli přimrzne jazyk k dopravní značce. Jistě, že přimrzne a bolí to. KOPIS vyhlašuje poplach naší jednotce. Ještě před odjezdem z hasičárny se vybavujeme sklenicí teplé vody a horkovzdušnou pistolí. Za pár minut přijíždíme k místu  zásahu a potvrzujeme na operační středisko, že se skutečně jedná o chlapce, kterému jazyk přimrzl k dopravní značce.