K úniku pohonných hmot z projíždějícího vozidla došlo ve středu 4. července na kruhovém objezdu mezi Novým Sedlem a Chranišovem. KOPIS HZS Karlovarského kraje vysílá naši jednotku k této mimořádné události pět minut po půl deváté ráno. K zásahu vyjíždíme za dvě minuty s CAS 20 T815. Po příjezdu na místo velitel provádí průzkum. Zjišťuje, že únik je velký přibližně 3x15 metrů. Vvydává pokyn k zasypání ropného produktu sorbentem a k usměrňování dopravy. Těsně po ukončení použitého sorbentu, operační středisko odvolává naši jednotku k jiné události.

Druhý červencový den a vyjíždíme opět k zásahu. Na krajské operační a informační středisko HZS je oznámeno, že dochází k úniku ropného produktu na komunikaci u supermarketu Tesco v Chodově. K zásahu je určena cisternová automobilová stříkačka CAS 20 a v čase 05:11 hodin vyjíždí chodovská jednotka na místo zásahu. Na místě události očekává hasiče již hlídka městské policie i hlídka policie ČR. U jednoho ze zaparkovaných vozidel je vidět ropná skvrna. Průzkum zjišťuje, že je proražená nádrž s benzínem.

Dalším zásahem v neděli 1. července byla technická pomoc, spolupráce se složkami IZS. K zásahu do ulice ČSM v Chodově jsme vysláni krajským operačním a informačním střediskem Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje pomocí technologických prvků určených pro chodovskou jednotku. K události vyjíždíme s naší „technickou“ CAS 20 v čase 07:58 hodin. Po příjezdu na určenou adresu jsme již očekáváni posádkou ZZS ze střediska Sokolov. Potřebují pomoc se snesením a naložením pacienta do sanity.

V noci na 1. července přešla přes náš kraj silná bouřková činnost doprovázena nárazovým větrem. Hasičské jednotky vyjížděli mnohokrát až do samého rána. Naše sloužící družstvo bylo aktivováno svolávacím systémem už 57 minut po půlnoci. K zásahu odstranění překážek, vyjíždí na pokyn KOPIS, s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v plném obsazení. Po příjezdu na místo události v ulici Lesní je zjištěno, že vzrostlý strom zatarasil celou komunikaci směrem na Vintířov. Na pokyn velitele zásahu je ustanovena hasičská technika k zabezpečení místa události a jednotka začíná odstraňovat strom ze silnice. Za dvacet minut je činnost na místě ukončena a za silného deště se družstvo chodovských hasičů vrací na základnu.

Středa 27. června odpoledne a na hasičské zbrojnici se rozezněla poplachová fanfára. To byl signál k aktivaci výjezdového družstva k provedení zásahu technické pomoci v Chodově. Krajské operační a informační středisko HZS vyhlašuje poplach pro naši jednotku na otevření uzavřených prostor, kde bylo nebezpečí z prodlení. Do ulice U Porcelánky vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 v plném počtu.

Ve čtvrtek 21. června v devět hodin večer vysílá KOPIS HZS KVK naší jednotku k úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci do ulice U Koupaliště v Chodově. K zásahu vyjíždíme v počtu 1+5 s CAS 20 T815. Po příjezdu na místo zásahu velitel průzkumem zjišťuje, že se jedná o únik benzinu po krádeži z osobního vozidla. Nařizuje likvidaci uniklého ropného produktu sorbentem Eco Dry. Po úklidu komunikace se jednotka vrací na základnu.

Ve středu 20. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach naší jednotce na záchranu osoby z výtahu. K zásahu vyjíždí kompletní družstvo hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 v čase 18:12 hodin. K místu události do ulice ČSM  míří i hlídka městské policie a je následována naší zásahovkou. Po příjezdu na místo je zjištěno, že ve výtahu uvíznulo dítě. Jednotka pomocí základního vybavení provede vyproštění osoby ze zaseknuté kabiny výtahu. Po sbalení použitého nářadí se jednotka vrací zpět na základnu. Ještě než dojede na zbrojnici, je chodovské družstvo odesláno operačním střediskem k vážné dopravní nehodě za Mírovou u odbočky na Jenišov.

Ve středu 13. června ucítilo několik obyvatel panelového domu v ulici Palackého zápach zemního plynu. Tuto skutečnost nahlásili na tísňovou linku 150. Po vyhodnocení sdělených informací vyhlašuje KOPIS HZS Karlovarského kraje ve 14 hodin a 35 minut poplach naší jednotce. Na místo zásahu přijíždíme s CAS 20 T815 po šesti minutách od vyhlášení poplachu. Velitel zásahu vysílá do místa úniku průzkumnou skupinu s detektorem GAS Alert Micro, která provádí detekci nejprve ve společných prostorách domu a poté v jednotlivých bytech. Průzkumná skupina nenaměřila žádnou hodnotu výbušné koncentrace. Jelikož zápach plynu cítit byl, povolal velitel zásahu na místo pracovníka plynárenské společnosti, který podrobným měřením zjistil slabý únik plynu ve dvou bytech a poté zajistil opravu. Místo zásahu je předáno správci objektu a jednotka se vrací na základnu.

V sobotu 12. května byla chodovská jednotka zdravotnickou záchrannou službou požádána o spolupráci při snesení těžkého pacienta. KOPIS HZS KVK nám vyhlašuje poplach ve 20:01 a o čtyři minuty později vyjíždí sloužící družstvo s CAS 20 do ulice Husova. Po příjezdu na místo velitel zásahu průzkumem zjistil, že se pacient nachází v 6. nadzemním podlaží. Hasiči transportovali muže ve vakuové matraci po schodech do vozu záchranné služby. Po předání pacienta se jednotka vrátila na základnu.

K otevření bytu vyslalo KOPIS HZS KVK naši jednotku ve čtvrtek 3. května v půl dvanácté v noci. Po příjezdu na místo zásahu velitel průzkumem zjistil, že v uzamčeném bytě je zraněná žena, která odpovídá na dotazy, ale není schopná pohybu. Velitel zásahu se rozhodl pro otevření bytu násilnou cestou. Jednotka ve spolupráci se strážníky městské policie poskytla ženě první pomoc. Po příjezdu záchranné služby předali ženu do péče záchranářům. Před odjezdem hasiči zabezpečili byt a předali ho příslušníkům PČR.

V pondělí 30. dubna krátce před třináctou hodinou vyhlásilo Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach naší jednoce. O dvě minuty později vyjíždíme s CAS 20 T815 k akutnímu otevření výtahu.Po příjezdu na místo zásahu velitel průzkumem zjistil, že se výtah nachází v pátém patře a uvnitř jsou dvě dívky. Jedna z nich měla zaklíněnou ruku mezi podlahou výtahu a ocelovou příčkou výtahových dveří. Po chvilce ji hasiči ve spolupráci se strážníky Městské policie vyprostili. Dívku hasiči předali do péče záchranné službě a vrátili se na základnu.