V ranních hodinách pátek 24. června vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na únik ropného produktu z osobního automobilu. V čase 06:44 hodin vyjíždí družstvo hasičů se zásahovým hasičským nákladním vozem „CAS 20/3400/210 – S2Z“ Tatra 815 TERRNo1 do ulice Smetanova v Chodově. Po stanovené trase se dostáváme na místo události, kterým je jedno z parkovišť v ulici nedaleko hasičské zbrojnice. Průzkumem je zjištěno, že dochází k úniku benzínu z nádrže osobního automobilu.

Celý poslední víkend bylo v našem kraji nestálé počasí.Slunečno střídal déšť doprovázený silným větrem. Bylo jen otázkou času, kdy bude potřeba zásahu hasičů na odstraňování překážek. V neděli 19. června vyhlásilo ve 14:45 hodin krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach naší jednotce na odstranění padlého stromu v Chodově ulice U Porcelánky. K zásahu vyjíždí družstvo mladých hasičů s „truckem 2“ cisternovou automobilovou stříkačkou „CAS 20 Tatra 815 TERRNo1“, která má ve výbavě prostředky na odstraňování padlých stromů.

V neděli 5. června vyjíždí družstvo chodovských hasičů na pokyn Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje k otevření uzavřených prostor do ulice Palackého v Chodově. K zásahu vyjíždíme s určeným vozidlem, kterým je cisternová automobilová stříkačka „CAS 20 Tatra 815 TERRNo1“. Velitel družstva odesílá status „výjezd k zásahu“ a velmi krátce na to i status „na místě zásahu“. Ulice Palackého je hned za hasičskou zbrojnicí. Na místě události jsme ve 03:59 hodin a již nás očekává hlídka městské policie, která nám poskytuje prvotní informace.

Ve dnech 12. a 19. 5. 2011 v brzkých ranních hodinách byla naše jednotka prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska vyslána k požárům dvou kontejnerů v ulici Obránců Míru a v ulici Jiráskova. Požáry byly briskně likvidovány za pomoci jednoduchých proudů C od automobilové stříkačky naší tzv. "CAS 1". Škody naštěstí byly minimální. Mezi tím 18. 5. 2011 byla jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů v ulici Poděbradova. Jednalo se o mimořádně velký únik vody při havárii vodovodního potrubí ve výškové obytné budově, jejichž uživatelé nebyly tuto situaci schopni zvládnout a k bytovým a havarijním službám se nedovolali. Na místo vyjela naše "CAS 2" určená k technickým zásahům.

Ještě v době zásahu prvního družstva v úterý 10. května v kopcích Kozích hor, vyhlašuje v 19:23 hodin KOPIS Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro další družstvo naší jednotky. K zásahu je určena cisternová automobilová stříkačka „truck 2“ CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 takzvaná „technická“. Jedná se totiž o otevření uzavřených prostor v ulici Poděbradova. Po krátké jízdě, je jednotka na místě a veliteli zásahu jdou naproti strážníci městské policie, kteří se na místo události dostavili ještě před naší jednotkou. Náš velitel se dozvídá, že byt není již potřeba otevřít a situaci vyřešili strážníci. Jednotka se vrací na základnu.

V sobotu 7. května vyhlašuje KOPIS hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v čase 13:26 hodin poplach sloužícímu družstvu chodovské zásahové jednotky na otevření bytu, kde hrozí nebezpečí z prodlení. Do ulice Vítězná vyjíždíme ve stanoveném počtu a ve stanoveném čase s naším truckem číslo 2 cisternovou automobilovou stříkačkou „CAS 20/3400/210 – S2Z“. Po příjezdu na místo je zjištěno, že v bytě má být zapnutý plynový spotřebič. Jednotka vyzbrojena nářadím na otevírání uzavřených prostor, s dýchací technikou, detektorem GAS Alert Micro a ručními hasicími přístroji, provádí otevření bytu.

Úterý 3. května necelých čtrnáct minut před půlnocí, vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na otevření uzavřených prostor s nebezpečím z prodlení ve Vintířově. Ve 23:51 hodin vyjíždí určené družstvo chodovské jednotky s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 nočním městem nejkratší cestou k místu zásahu. Po příjezdu na místo, kde nás již očekává uživatel bytu a hlídka městské policie, vydává velitel zásahu pokyn k násilnému otevření zabouchnutých dveří. Hasiči použijí k otevření jednoduchých technických prostředků a v krátkém čase se daří dveře otevřít. Velitel si ještě píše potřebné údaje o majiteli a uživateli bytu pro potřebu zpracování dokumentace o činnosti u zásahu, a vracíme se na základnu.

První májový den, slunce nad hlavou, lásky čas a opět jsme vyzváni k výjezdu. Operační důstojník krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje rozhoduje o určení techniky k výjezdu a vydává pokyn technikovi specialistovi k provedení vyhlášení poplachu jednotce Chodov. S využitím moderních technologií se rozjíždí souhra technologických akcí pro informování členů zásahové jednotky o výjezdu. Provádí se automatické informování městské policie Chodov, tisknutí výjezdového lístku, aktivace elektrických systémů hasičské zbrojnice. Sloužící hasiči se krátce po nedělním obědě, a určitě se jim dobře běželo, dostavují do místa dislokace, kde se vystrojují k zásahu.

V sobotu 30. dubna, kdy se náš sbor připravuje na Valpružinu noc neboli Filipojakubskou noc prostě pálení čarodějnic, je krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlášen poplach pro naší zásahovou jednotku. Dopoledne v 9:53 hodin vyjíždí kompletní družstvo hasičů k otevření bytu do ulice Čapkova s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Při jízdě se všichni dostrojují potřebnými ochrannými prostředky a někteří cestou k zásahu sledují, jestli je někde nefotí známý fotograf.

V úterý 26. dubna vyjíždí na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje naše zásahová jednotka na technickou pomoc, záchranu osob uvíznutých ve výtahu. K zásahu vyjíždí v 8:18 hodin družstvo hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu do ulice Husova, je proveden jednotkou průzkum a zjištěno, že osoba byla vyproštěna z výtahu nájemníky. Velitel doporučil provedení odborné opravy. Po informování KOPIS se jednotka vrací na základnu.

V neděli 10. dubna v 10:19 hodin je vyhlášen Krajským operační a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší zásahové jednotce. K úniku pohonných hmot z osobního vozidla v ulici Čs. Odbojářů vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1. Jednotka provedla odstranění uniknutých provozních kapalin pomocí sorbentu Absodan.