Neděle 18. března byl další slunečný a velmi teplý den. V celém kraji vyjíždějí hasičské jednotky k požárům trávy a také naší zásahové jednotce je vyhlášen Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na požár travního porostu a plastové popelnice v Lokti ulice Finské domky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 Terrno1 v čase 14:10 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzena na KOPIS prvotní informace s upřesněním rozsahu požáru travního porostu na 5x2 metry a velitel zásahu nařizuje provést uhašení požáru pomocí vysokotlakého proudu.

17. března a sobotní den se blížil ke svému závěru. Krátce před devatenáctou hodinou se na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje rozezní v technologické aplikaci signalizace o příjmu datové věty z TCTV. Telefonní centrum tísňového volání přijalo informaci o požáru v komíně v obci Božičany. Z dostupných informací KOPIS vyhodnocuje potřebu vyslání dvou hasičských jednotek. K zásahu do obce Božičany vysílá operační středisko jednotku profesionálních hasičů HZS ze stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania P340 a naší jednotku s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1.

Druhý poplach pro chodovskou zásahovou jednotku vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v sobotním odpoledni 10. března. K požáru trávy za parovodem v katastru obce Mírová vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815. Po příjezdu na místo, které určilo operační středisko, jsme navádění přímo k požáru hlídkou policie ČR. Velitel zásahu nahlašuje na KOPIS rozsah požáru a nařizuje posádce hasičského vozu provést uhašení pomocí jednoho útočného proudu „C“.

Každý den, je u naší zásahové jednotky, určeno družstvo hasičů ve službě k možnému výjezdu k řešení mimořádných situací. K vyhlašování poplachu máme ve výbavě pagery a pomocí systému Jay je provedena aktivace sloužících členů družstva. Tak tomu bylo i v sobotu 10. března při rozbřesku, kdy operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému vyhlašuje poplach chodovské jednotce na požár v budově ulice Školní. Informace o příznacích hoření je předána také policii ČR i městské polici Chodov, které na místo události vysílají okamžitě své hlídky. Naše zásahové družstvo vyjíždí k zásahu s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z v čase 6:03 hodin.

K dalšímu požáru jsme vysláni Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v pátek 20. ledna v 3:17 hodin. K požáru zahradní chatky v katastru karlovarské městské části Počerny vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERRNo1 v plném počtu. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje profesionální jednotka HZS stanice Karlovy Vary, dostáváme úkoly od velitele zásahu. Na místo se dostavuje také jednotka SDH Stará Role. Je provedena lokalizace a naší jednotce jsou stanoveny další úkoly.

Ve čtvrtek 19. ledna se krátce před půl druhou odpolední objevuje nad Chodovem černý kouř. V čase 13:30 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach třem jednotkám z prvního stupně poplachového plánu. K požáru sklepních prostorů KOPIS určuje techniku CAS 24 T815 TERRNo1 a CAS 20 T815 TERRNo1 jednotky SDH Chodov, CAS 15 MAN jednotky HZS stanice Sokolov a CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“ jednotky HZSp Sokolovská uhelná. Po příjezdu našeho prvního družstva na místo je průzkumem zjištěn hořící technický objekt sklepních kójí, kdy je zasažena i střecha. Velitel zásahu povolává na místo další jednotky.

Dva požáry stejného charakteru byly příčinou výjezdu zásahové jednotky SDH Chodov. K prvnímu požáru, kterým byl požár plastové popelnice, vyjela naše zásahovka na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v pondělí 16. ledna v 3:52 hodin. K události v ulici Karlovarská vyjíždíme ve stanoveném čase s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde je již hlídka městské policie, zjišťujeme požár plastové popelnice. Velitel zásahu nařizuje provést likvidaci požáru pomocí vysokotlakého proudu. Po rychlém uhašení se vracíme na základnu.

V pondělí 9. ledna v 2:41 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám určených v prvním stupni požárního poplachového plánu na ulici Závodu míru v Sokolově. Je hlášen kouř na chodbě panelového domu v šestém patře. K místu zásahu vyjíždí chodovská cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo1, cisternová automobilová stříkačka CAS 24 Scania a automobilový žebřík AZ 37 Iveco profesionálních hasičů HZS stanice Sokolov a cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNO1 jednotky Březová. Naše zásahové vozidlo míří stanovenou trasou, kterou určil velitel vozu, a hasiči se vybavují všemi prostředky pro zásah při požáru.

V pátek 6. ledna 2012 vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na základě získaných informací poplach chodovské zásahové jednotce na požár kontejneru v ulici Revoluční. K zásahu vyjíždí sloužící družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS24/3200/400-S2Z v čase 4:17 hodin. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že došlo k požáru kontejneru, který je částečně lokalizován. Částečnou lokalizaci požáru provedla hlídka policie ČR ručním hasicím přístrojem. Velitel zásahu nařizuje provést uhašení požáru pomocí útočného proudu. Na KOPIS je v čase 4:26 hodin odeslán status „4 – likvidace požáru“ a jednotka se po uložení použitého útočného vedení, vrací na základnu. Tak skončil zásah na první letošní požár v našem městě.

Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje ve čtvrtek 29. prosince v 1:20 hodin poplach jednotkám určených v prvním stupni podle požárního poplachového plánu na požár garáže v Loučkách ulice Školní. K požáru vyjíždí naše cisternová automobilová stříkačka CAS 24/3200/400-S2Z, cisternová automobilová stříkačka CAS 24/3400/210-S2Z Scania P340 jednotky HZS stanice Sokolov a cisternová automobilová stříkačka CAS 24/2500/400-S2Z jednotky O-I Manufacturing Nové Sedlo. Jako první se na místo požáru dostavuje chodovská jednotka a zahajuje zásah provedením průzkumu bojem. K hašení požáru je nasazen jeden útočný proud od rozdělovače, dopravní vedení od CAS.

V neděli 18. prosince vyjíždíme opět k požáru. Patnáct minut před půlnocí vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na požár v panelovém domě v ulici U Koupaliště. Naše jednotka vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z a automobilovým žebříkem AZ30-M2Z. Další povolanou jednotkou jsou hasiči z HZSp Sokolovská uhelná, kteří se dostavují s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“ a jednotka HZS ze stanice Sokolov, která přijela s CAS 15 MAN. Po příjezdu na místo události je ustanovena průzkumná skupina, která vyzbrojena vším potřebným vyráží na pokyn velitele zásahu provést průzkum. Další hasiči připravují dopravní vedení od CAS, rozdělovač do budovy a přípravu hadicových košů.