V úterý 10. prosince vyhlašuje krajského operační a informační středisko poplach naší jednotce na základě přijatého signálu z pultu centralizované ochrany elektrické požární signalizace. EPS zaregistrovala známky kouře v objektu prodejny Tesco v ulici Tovární. K zásahu vyjíždíme v 10:28 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že KTPO není otevřen a OPPO je vypnuto. Prodejna je plná lidí a nikdo nebyl evakuován tak, jak stanovují předpisy pro shromažďovací prostory s EPS. Bylo také překvapením, že obsluha prodejny provedla neoprávněně vypnutí  OPPO a vyresetování ovládacího pultu EPS, a tím znemožnění zjištění, které čidlo signalizovalo kouř v prostoru.

V sobotu 23. listopadu v 19:14 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach jednotkám podle požárního poplachového plánu na požár sklepů v ulici Dlouhá v Horním Slavkově. K zásahu vyjíždí místní JSDH Horní Slavkov, profesionální hasiči HZS ze stanice Sokolov, JSDH Loket, JSDH Březová a naše chodovská jednotka. Vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815. Při jízdě k zásahu, někde na úrovni silnice R6, jsme odvoláni operačním střediskem zpět na základnu. Požár je malého rozsahu a první jednotky situaci zvládají, proto nejsme na místě již potřeba.

Ve čtvrtek 21. listopadu v 11:11 hodin vyhlašuje krajské operační a informační středisko poplach chodovské jednotce na požár odpadu v sběrně druhotných surovin v ulici Hrnčířská naproti železniční stanici. K zásahu vyjíždíme s CAS 24 T815. Po příjezdu na místo je vidět velmi silný černý kouř a vysoké plameny z jedné části kovošrotu. Nedaleko požáru se nacházejí tlakové láhve. Velitel zásahu nařizuje okamžité vytvoření útočného proudu s použitím smáčedla k zamezení šíření požáru směrem k tlakovým nádobám. Povolává další jednotky k zásahu. Na místo vysílá KOPIS druhé družstvo naší jednotky, jednotku HZS ze stanice Sokolov a jednotku HZSp Sokolovská uhelná.

Čtyři minuty zbývají do 18. hodiny v neděli 17. listopadu, když je vyhlášen poplach chodovské jednotce na požár v prostoru řadových garáží ulice Vančurova. K zásahu vyjíždí družstvo jednotky Chodov a družstvo jednotky HZS ze stanice Sokolov. Po příjezdu na místo je potvrzen kouř z garáží. Spolu s hasiči je na místě také hlídka policie ČR, která zabezpečuje místo zásahu proti neoprávněnému vstupu osob. Na místo se následně dostavuje jednotka ze Sokolova. Po otevření garáže je potvrzen nevelký požár, který je lokalizován a likvidován pomocí útočného proudu. U zásahu se použilo i speciálních prostředků jako je termokamera a infrapyrometr.

Ve čtvrtek 31. října v 17:13 hodin vyhlašuje operační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na požár stodoly v karlovarské části Sedlec. K zásahu vyjíždí chodovská jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z T815, jednotka profesionálních hasičů ze stanice Karlovy Vary s CAS 24/3400/210-S2Z Scania, CAS 30/9000/540-S3VH T815-7, AP 32-S1Z, jednotka Stará Role s DA 12-L1Z a jednotka Tašovice s CAS 15/2200/120-M2Z. Z dalších hlášení na tísňovou linku to vypadá na větší požár objektu. Je hlášen velký kouř ze střechy. Jako první je na místě profesionální jednotka, která průzkumem zjišťuje, že se jedná o požár odpadu v opuštěné budově. KOPIS na základě informací od velitele zásahu odvolává jednotky, které ještě nejsou na místě události, zpět na základnu.

K dalšímu zásahu vyjíždíme opět v pátek 4. října, kdy na tísňovou linku byl nahlášen požár sušené zelené píce za Mírovou. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro jednotku Chodov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z a jednotku HZS stanice Karlovy Vary s CAS 16/3500/400-M3LP. Po příjezdu naší jednotky na místo nedaleko parovodu je zjištěn požár kupky sena nevelkého rozsahu. Hned za námi přijela jednotka HZS. Vzhledem k rozsahu, bylo řešení likvidace požáru ponecháno v naší „režii“ a po ukončení zásahu se obě jednotky vrací na základnu.

Ve středu 2. října za slunečného počasí je vyhlášen v odpoledním čase 15:41 hodin poplach sloužícímu družstvu chodovské zásahové jednotky. V garážích se rozsvítí červená světla a zvuková signalizace upozorňuje všechny osoby na zbrojnici o vyhlášení poplachu. Zrovna probíhal trénink mládeže a všichni mládežníci vědí, co mají v případě vyhlášení poplachu dělat. Postupně se na zbrojnici dostavují všichni členové výjezdového družstva a po zapnutí výstražného zařízení na vozidle i semaforů na silnici vyrážíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 k hlášenému požáru travního porostu za Mírovou.

V pátek 27. září vyjela jednotka chodovských hasičů na pokyn krajského operačního a informačního střediska na požár do ulice Železný Dvůr. S technikou CAS 24 T815 vyjíždí v čase 16:28 hodin. Výjezd byl rychlý, jelikož než se sloužící družstvo dostavilo na hasičskou zbrojnici, tak jiní členové zásahové jednotky, kteří byli na zbrojnici, připravili cisternovou automobilovou stříkačku k výjezdu před garáže a také velitel družstva měl již připravenou ve vozidle dokumentační a informační techniku. Po příjezdu na místo zásahu je průzkumem zjištěno, že hoří jeden balík slámy.

K dalšímu požáru jsme vyslání krajským operačním střediskem v sobotu 17. srpna. Operační středisko naši jednotku vysílá k požáru sena u parovodu z Mírové na Jimlíkov. K zásahu vyjíždíme cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 v 19:24 hodin. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že hoří jen jeden balík sena. Na pokyn velitele zásahu provádí družstvo rozebírání balíku s hašením pomocí jednoho proudu „C“. Požár je zlikvidován a po odeslání určeného statusu se vracíme na základnu.

V den Vavřinecké pouti v Chodově 10.srpna, byl v 17:18 hodin vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. K požáru výškové budovy v karlovarské ulici T. G. Masaryka vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. Po dojezdu do centra Karlových varů vedle bývalé „Becherovky“, je vidět vycházející kouř z okna bytu jednoho z domů. Na místě zasahuje již několik hasičských jednotek. Náš velitel hlásí veliteli zásahu příjezd chodovské jednotky a dostává úkol, aby naše družstvo provedlo nalezení funkčního podzemního hydrantu k přípravě doplňování hasební vody. Dále plníme pokyny velitele zásahu. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů až do večerních hodin.

V sobotu 3. srpna v poledne byl krajským operačním střediskem HZS vyhlášen poplach sloužícím hasičům naší zásahové jednotky na požár travního porostu mezi Loktem a Starým Sedlem. Na místo je vysláno několik jednotek na základě více volání na tísňovou linku a také vzhledem k stále trvajícímu suchému a větrnému počasí. Naše jednotka vyjíždí s CAS 24/3200/400-S2Z v čase 12:06 hodin. Na místo požáru se dostavujeme jako třetí jednotka za hasiči HZS stanice Sokolov a jednotkou SDH Březová. Požár, který zasáhl travní porost, byl již lokalizován a při našem příjezdu byl likvidován. Naše jednotka byla na příkaz velitele zásahu odeslána zpět na základnu.