Suché počasí posledních dní, dává předzvěst požárů travních a lesních porostů. K jednomu požáru travní plochy vyjíždí naše zásahová jednotka ve čtvrtek 24. května odpoledne. Na pokyn Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 do Nového Sedla. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že hoří na ploše o velikosti 50x50 metrů. K požáru se dostavuje také místní jednotka s CAS 24 L101 a následně na příkaz velitele zásahu i s CAS 32 T148. Zamezení šíření požáru je prováděna nejenom útočnými proudy, ale i za pomoci jednoduchých hasebních prostředků. Po ukončení stanovených úkolů se chodovská jednotka vrací na základnu. Likvidaci požáru dokončuje místní hasičská jednotka.

Klidná neděle 13. května, slunečno a na pracovišti TCTV 112 zase zvoní telefon. Zkušený pracovník tohoto centra začíná vytěžovat základní informace o požáru v Novém Sedle. Po zjištění potřebných informací, předává elektronickou cestou „datovou větu“ na pracoviště KOPIS Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Rozbíhá se kolotoč standardních operací. Je vyhlášen poplach jednotkám určených požárním poplachovým plánem na ulici Příční v Novém Sedle. K požáru výtahu v panelovém domě vyjíždí naše zásahovka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815.

V pátek 11. května ve dvacet hodin a padesát minut vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach naší jednotce. O pět minut později vyjíždí sloužící družstvo s CAS 24 k požáru seníku v obci Rovná. Skoro po půlhodinové cestě přijíždíme k hořícímu seníku. Náš velitel po domluvě s velitelem zásahu vysílá členy naší jednotky na vystřídání zasahujících hasičů na útočných proudech. Hasiči v dýchací technice provádějí ochlazování konstrukcí seníku, hašení hořícího sena a pomocí těžké techniky majitele seníku vyklízejí doutnající seno mimo objekt. Po celou dobu zásahu osvětlujeme místo zásahu osvětlovacím stožárem. Na chodovskou zbrojnici přijíždíme krátce před pátou hodinou ranní.

Foto HZS KVK

K požáru zahradní chaty vyslalo Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje naši jednotku v úterý 1. května ve 21:35 hodin. O pět minut později vyjíždí sloužící družstvo s CAS 24 T815 TERRNo1. Během cesty k zásahu se členové jednotky vybavují dýchací technikou. K požáru zahradní chaty přijíždíme jako první. Průzkumem velitel zjistil, že požár je již ve třetí fázi a v počátku zásahu se rozhodl pro požární obranu okolí. Po příjezdu hasičů z Karlových Varů, velitel předává velení příslušníkovi profesionální jednotky.

V úterý 17. dubna krátce před dvacátou hodinou vyhlásilo KOPIS HZS Karlovarského kraje poplach naší jednotce. K zásahu vyjíždíme s "jedničkou". Z příkazu k výjezdu je patrné, že se jedná o požár odpadu v ulici Horní poblíž rybníku Račák. Po příjezdu na místo zásahu velitel potvrzuje na operační středisko původní informace a vydává pokyn k lokalizaci požáru pomocí vysokotlakého proudu. Během krátké chvíle je požár lokalizován a následně likvidován. Po odeslání statusu 5 se vracíme na základnu.

K požáru plastového kontejneru vyjíždí na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje družstvo chodovských hasičů v neděli 8. dubna krátce po čtvrt na devět dopoledne.  V ulici Husova, kde bývají špatně zaparkována vozidla obyvatelů přilehlých panelových domů, nás očekává hlídka městské policie. Zatím hoří jeden plastový kontejner na komunální odpad. Požár je první fázi a velitel zásahu nařizuje provést likvidaci pomocí vysokotlakého proudu. Zásah je rychle ukončen a vracíme se na blízkou základnu.

V sobotu 7. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší zásahové jednotce na ohlášené plameny na parapetu v šestém patře domu v ulici Jiráskova. K zásahu vyjíždíme ve 20:08 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815. Po příjezdu na místo nás očekává hlídka městské policie. Průzkumem je zjištěno, že plameny se na parapetu okna objevily z nedbalostní činnosti obyvatel bytu.

Slunečné a teplé počasí posledních dní, bylo jednou z hlavních příčin vzniku požárů travních porostů v celém kraji. I naše zásahová jednotka vyjížděla v posledním období k požárům trávy v Chodově a okolí. Požáry v přírodním prostředí můžou být nebezpečné především tím, že se rychle šíří a můžou zasáhnout blízké budovy. Tak tomu bylo také zatím u posledního požáru travního porostu ve středu 28. března. V odpoledním slunečném počasí, kdy na obloze nebyl ani mráček, je vyhlášen operačním a informačním střediskem Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje poplach na požár travního porostu a přilehlé budovy.

V pondělí 26. března krátce po tři čtvrtě na jedenáct večer se na třech hasičských stanicích rozsvěcují červená poplachová světla. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach určeným jednotkám na požár skládky Sater na Vřesové. K zásahu vyjíždíme cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 v plném obsazení. Plameny jsou v noci vidět daleko a naši hasiči se vybavují dýchací technikou, pro provedení zásahu, ještě v zásahovém vozidle. Po příjezdu na místo požáru, kde již zasahuje podniková profesionální jednotka HZSp Sokolovská uhelná s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815, dostáváme příkazy od velitele zásahu.

 

Druhý sobotní poplach byl naší jednotce vyhlášen KOPIS HZS Karlovarského kraje v 19:32 hodin. O pět minut později vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 Terrno1 do ulice Atletická v Sokolově. Na místo míří také CAS 24 Scania, AZ 37 Iveco ze sokolovské stanice HZS Karlovarského kraje a CAS 20 T815 Terrno1 jednotky dobrovolných hasičů z Březové. Po příjezdu první jednotky na místo velitel zásahu průzkumem zjišťuje, že se jedná o připálené potraviny a prostřednictvím operačního střediska odesílá všechny ostatní jednotky na základny. Po přijetí zprávy vypínáme výstražné a zvukové zařízení na našem zásahovém vozidle a vracíme se zpět do místa dislokace.

 

V sobotu 24. března, těsně před třináctou hodinou, vysílá Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje naši jednotku s CAS 24 T815 Terrno1 k požáru trávy na Smolnické výsypce. Z výjezdového lístku náš velitel zjišťuje, že se požár nachází mezi vodní plochou Bílá voda a obcí Božičany, podél cyklostezky číslo 2012. Po příjezdu k zásahu zjišťujeme, že na místě již zasahuje jednotka HZSp Sokolovská uhelná, která přijela s CAS 24 T815 PR2. Jedná se o požár travního porostu mezi „náletovými“ dřevinami o rozloze asi 80x60 metrů. Po dohodě s velitelem zásahu dostáváme rozkaz vytvořit jeden útočný „C“ proud a postupně likvidovat ohniska od okraje ke středu zasažené plochy. Na místo zásahu se dostavila také jednotka profesionálních hasičů ze stanice Sokolov s „Nosorožcem“ CAS 30 T815-7, která doplnila vodu do naší cisterny. Po závěrečném průzkumu se všechny jednotky vrátily na své základny.