Poslední dny se v celém karlovarském kraji vyjíždí k mnoha požárům travních porostů. Včera dokonce musel v katastru obce Krásný Jez zasahovat vrtulník letecké služby policie ČR letícího pro potřeby hasičů. Dnešní den 30. března nebyl, co se týká požárů trávy, výjimkou ani v Chodově. V 15:17 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru (HZS) Karlovarského kraje poplach prvnímu chodovskému družstvu na požár trávy za ulicí U Koupaliště za parovodním nadzemním potrubím. K požáru vyjíždí ten den sloužící družstvo hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1.

V úterý 29. března v 13:20 hodin vyhlašuje KOPIS HZS Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce. Je hlášen požár travního porostu v lokalitě Bílá Voda. K výjezdu je určeno zásahové vozidlo CAS 24 T815 TERRNo1 a plně obsazeno vyjíždí k místu události. Po příjezdu k vodní ploše se rozhlížíme, ale není nic vidět. Velitel se dotazuje pomocí radiostanice na KOPIS, kde že ten požár má být. Odpověď je okamžitá. Oznamovatel čeká na cestě z Bílé Vody do „staré Husovky“. Vracíme se trochu zpátky a najíždíme po panelové cestě k místu zásahu. Pomalou jízdou, cesta je pro velké vozidlo špatně průjezdná, se dostáváme do místa, kde čeká oznamovatel. Ten nám ukazuje místo požáru.

Ještě nestačilo uschnout vybavení hasičů po nočním požáru v Lokti a již v 6:25 hodin ráno 22. března vyhlašuje KOPIS opět poplach chodovské jednotce. Tentokrát to není „dálková jízda“, ale jede se jen do sousední obce Mírová. Je hlášen požár sazí v komíně rodinného domu. K zásahu vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T815 TERRNo1 v našem označení „požární jedna“.Do ranního slunečného rozbřesku vyjíždí zásahové vozidlo za použití výstražného zařízení směrem k místu události. Po příjezdu na místo, kde hasiče očekává majitel objektu a hlídka městské policie Chodov, je prováděn průzkum situace.

V poklidný první jarní den 21. března 2011, prořízl ticho večera signál pageru pro výjezd chodovské jednotky. Ve 20:09 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám v prvním stupni podle požárního poplachového plánu kraje na požár nízké budovy v jedné z částí Lokte. Do Údolí k požáru rodinného domu vyjíždí nejen naše cisternová automobilová cisterna CAS 24 T815 TERRNo1, ale i jednotka SDH Loket se zásahovou technikou CAS 8 A31, VEA Lada Niva, tak také jednotka HZS stanice Sokolov s CAS 24 Scania P340, AZ 37 Iveco Magirus, VEA Toyota Landcruiser a jednotka SDH Horní Slavkov s CAS 20 T815 TERRNo1 a UA VW Transporter. Následně je na místo ještě vyslána CAS 32 T815 PR2 z HZS stanice Karlovy Vary.

V sobotu 12. března v odpoledních hodinách vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach jednotkám zařazených v prvním stupni podle požárního poplachového plánu kraje na požár nízké budovy a travního porostu pod hrází nádrže v Tatrovicích. V 16:11 hodin vyjíždí chodovská jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 do Tatrovic. Po příjezdu na místo události náš velitel zjišťuje, že došlo k požáru dřevěného přístřešku a okolní trávy. Na místě zasahuje jednotka HZSp Sokolovská uhelná z Vřesové.

Ve středu 9. března je vyhlášen v 15:34 hodin poplach Krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje na požár travního porostu za rybníkem Spěváček. Na místo zásahu vyjíždí družstvo zkušených hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že hoří na ploše přibližně 30x20 metrů. Velitel zásahu rozhoduje, že družstvo zkušených chodovských hasičů zvládne situaci samostatně. Na místo nejsou povolány žádné posilové jednotky a požár je lokalizován a likvidován jedním útočným proudem „C“.

V pondělí 7. března je v podvečer vyhlášen znovu poplach Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na další požár trávy v katastru Chodova. Ve stanoveném limitu v čase 18:18 hodin vyjíždí z místa dislokace naše zásahová jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 do ulice Horní k rybníku „Račák“. KOPIS předává pomocí radiostanice informaci veliteli družstva, že se má k požáru najíždět před železničním viaduktem doprava. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno, že hoří travní porost nevelkého rozsahu a velitel zásahu nařizuje provést hašení pomocí jednoho útočného proudu „C“.

Sedmý březnový den a obloha je jako vymetená. V Karlovarském kraji vyjíždějí tento den hasičské jednotky ve většině případů na stejný typ události. Požár travního porostu. Ne jinak tomu bylo v Chodově. V odpoledním čase 15:44 hodin vyhlašuje Krajské operační středisko HZS Karlovarského kraje na základě informací převzatých z tísňové linky 112, poplach chodovské zásahové jednotce na požár trávy za ulicí Polní u Vintířovského potoka. Podle prvotních informací oznamovatelky se má jednat o požár většího rozsahu. K místu události vyjíždí tentokrát dvě družstva s CAS 24 T815 TERRNo1 a CAS 20 T815 TERRNo1. Na místě zásahu je zjištěno, že rozsah není tak velký podle prvotních informací a síly a prostředky vyslané k požáru budou postačovat.

Slunečné a větrné nedělní odpoledne 6. března dávalo tušit, že dojde v tomto předjarním čase opět k požáru trávy, ke kterému bude vyslána naše jednotka. Skutečně necelou hodinu a půl po návratu z posledního zásahu na požár trávy je vyhlášen pro chodovskou jednotku opět poplach. Je to znovu na požár travního porostu, ale tentokrát přímo v Chodově. Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vysílá v 15:28 hodin do ulice U Koupaliště cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 T815 TERRNo1. Po příjezdu je velitelem zásahu nařízeno provést lokalizaci a následnou likvidaci požáru trávy a strniště o ploše 30x10 metrů pomocí jednoho proudu „C“ a jednoduchých hasebních prostředků.

K požáru nízké budovy v Nové Roli v neděli 6. března vysílá Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v 12:31 hodin tři hasičské jednotky. Je hlášen požár zahradní chatky za ulicí Svobodova. Na místo požáru vyjíždí profesionálové ze stanice Karlovy Vary, dobrovolná jednotka Nová Role a naše chodovská zásahová jednotka. K události vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1. Přijíždíme na místo zásahu krátce za místní jednotkou a zjišťujeme, že nehoří chatka, ale trávní porost za zahrádkářkou kolonií. Velikost požáru trávy je 100x50 metrů.

K požáru budovy v Sokolově v neděli 27. února vysílá Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ve 20:20 hodin čtyři hasičské jednotky. Na místo požáru v ulici Jiřího z Poděbrad vyjíždí profesionálové ze stanice Sokolov, dobrovolníci z Březové a naše chodovská zásahová jednotka. K události vyjíždíme se stanovenou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1.