V neděli 10. dubna v 10:19 hodin je vyhlášen Krajským operační a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší zásahové jednotce. K úniku pohonných hmot z osobního vozidla v ulici Čs. Odbojářů vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1. Jednotka provedla odstranění uniknutých provozních kapalin pomocí sorbentu Absodan.

Zatažená obloha a na zbrojnici v Chodově se ve středu 6. dubna pomalu scházejí členové družstva mladých hasičů k pravidelnému tréninku. Také několik dospěláků se dává dohromady, že v rámci akce sboru pojedou provést dohodnutou údržbu chodovského atletického stadionu, když tu náhle se rozeznívá pager a rozsvítí červená světla v garážích. Mladí hasiči přerušují trénink a dávají své hasičské náčiní bokem, aby nepřekáželi přibíhajícím a přijíždějícím hasičům ve službě. Dospělí hasiči co službu nemají a jsou na hasičárně, pomáhají s urychlením výjezdu k zásahu. Jeden běží pro výjezdový lístek a další vyjíždí s určenou technikou před garáže. Výjezdové družstvo je kompletní a velitel dává pokyn k odjezdu k místu události.

V úterý 5. dubna přijímá operační technik Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje žádost od operačního střediska Policie ČR o spolupráci při řešení události v Chodově. V 19:08 hodin vyhlašuje KOPIS HZS KVK poplach chodovské jednotce na otevření uzavřených prostorů v chodovské Nerudově ulici. K místu události ihned vyjíždí hlídka městské policie a nedlouho po ní také hasičská cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo, kde již čeká hlídka obvodního oddělení policie ČR, je velitelem družstva vydán pokyn k otevření vstupních dveří. Po otevření je ihned umožněn vstup policistům. Podezření na úmrtí se potvrzuje. Naše jednotka se vrací na základnu.

Ve čtvrtek 31. března, v nastávajících večerních hodinách, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na typ události spolupráce se složkami IZS. K zásahu do Louček vyjíždí určené zásahové vozidlo CAS 24 T815 TERRNo1 v plném obsazení. Po příjezdu na místo se náš velitel hlásí veliteli zásahu, kterým je velící důstojník policie ČR. V tomto případě se jedná o spolupráci při pátrání po osobě. Proto podle určených předpisů celé operaci velí policie ČR. Na místo zásahu ještě přijíždějí dvě povolané jednotky hasičů a celá pátrací skupina se řídí pokyny velitele zásahu. Po krátkém trvání je pohřešovaná osoba nalezena v pořádku a všichni se s ulehčením vrací na základnu.

V neděli 27. března v 11:21 hodin je vyhlášen Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naší zásahovou jednotku. Je hlášen únik ropných produktů na parkovišti u jednoho z místních supermarketů. K zásahu vyjíždí stanovené vozidlo CAS 20 T815 TERRNo1 „technická dvě“ v plném obsazení. Po příjezdu k místu události je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku motorové nafty z osobního vozidla na rozloze přibližně 2x3 metry. Velitel zásahu vydává pokyn provést posyp sorbentem Absodan a následné douklizení. Po ukončení zásahu se družstvo vrací na základnu.

V pondělí 14. března v 15:24 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na typ události „Únik nebezpečné látky na komunikaci“ v části obce Stará Chodovská. O pět minut později vyjíždí družstvo hasičů 1+4 s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo je vizuálním průzkumem zjištěno, že došlo k vytečení velmi husté hmoty ze starého sudu na jednom z pozemků. Velitel zásahu na místo události povolává prostřednictvím KOPIS profesionální jednotku HZS ze stanice Sokolov s lepším vybavením detekční technikou.

Rekordních 28 dní trval klid bez výjezdu. Toto bezvýjezdové období skočilo včera 25. února, kdy Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, vyhlásilo poplach chodovské jednotce na otevření uzavřených prostor. Na místo zásahu do ulice Palackého vyjíždí družstvo hasičů v 17:18 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo zásahu, kde již naši jednotku očekává hlídka městské policie, se potvrzuje informace, že v uzavřeném bytě volá někdo o pomoc. Velitel zásahu nařizuje provést otveření dveří pomocí základních pomůcek z výbavy hasičského vozidla.

Ve čtvrtek 27. ledna je přijat na tísňovou linku 112 hovor, že v Chodově v ulici Osadní je potřeba otevřít byt, kde hrozí nebezpečí z prodlení. Operátor tísňové linky 112 zapisuje informace do protokolu a odesílá datovou větu na pracoviště krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Operační technik zpracovává přijaté informace pomocí speciálního počítačového programu a v 7:19 hodin vyhlašuje pomocí systému Jay poplach chodovské jednotce.

V pondělí 24. ledna ráno začíná školení a výcvik hasičů několika jednotek na naší zbrojnici. Ještě nejsou všechny jednotky na chodovské základně a Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje vyhlašuje poplach chodovské jednotce na technickou pomoc, spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou, snesení pacienta. Jelikož na hasičské zbrojnici je dost členů zásahové jednotky, je okamžitě složeno výjezdové družstvo a výjezd z garáže městského záchranného systému probíhá pod dohledem profesionálních hasičů kteří přijeli k provedení odborného výcviku. Jednotka odjíždí se  zapnutým výstražným světelným a zvukovým zařízením do Božičan v 9:24 hodin.

V pondělí 17. ledna vyhlašuje KOPIS HZS Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na únik ropného produktu v ulici Nádražní v Chodově. Na místo události vyjíždí ve 12:43 hodin cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T815 TERRNo1 v počtu 1+4 hasičů. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že došlo k úniku motorového oleje na pozemní komunikaci o rozloze 3x30 metrů. Velitel zásahu dává pokyn k zabezpečení místa zásahu a posyp sypkým sorpčním prostředkem Absodan. Členové jednotky provádějí posyp a nacvičeným pohybem sbírají použitý sorbent do připravených nádob. Velitel zásahu dává pokyn k odjezdu na základnu a informuje KOPIS o ukončení činnosti na místě zásahu.

V pondělí 17. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na technickou pomoc, čerpání vody, do obce Jenišov, lokalita Pod rohem. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v 9:20 hodin. Na místo je KOPISem vyslán také velitel čety ze stanice Karlovy Vary HZS Karlovarského kraje s VEA Toyota Landcruiser a je vyžádána spolupráce s policií ČR i starostou obce Jenišov. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu je zjištěno, že se jedná o stejné místo a stejnou situaci jako byl zásah v sobotu.