V pondělí 28. prosince byl v 12:23 vyhlášen poplach systémem JSVV pro zásahovou jednotku SDH Chodov. O pět minut později vyjíždí družstvo s CAS 24 T815 na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS, pátrání po osobě v katastru Rotavy a okolí. Po příjezdu k obvodnímu oddělení policie ČR v Rotavě je velitelem zásahu, kterým pro tento zásah je příslušník policie ČR, rozdělen prostor pátrání pro jednotlivé hasičské jednotky. Naše jednotka je společně s rotavskými hasiči odeslána do prostoru posledního známého pohybu hledané osoby.

Ve středu 2. prosince vyjíždí jednotka chodovských hasičů krátce po půl osmé večerní k otevření uzavřených prostor v Karlovarské ulici. Je hlášeno uzamčené dítě v ohrožení života. Jednotka, která vyjela s CAS 20 T815 TERRNo1, po příjezdu zjišťuje, že na místě zásahu poskytují první pomoc příslušníci policie ČR a městské policie. Členové naší zásahové jednotky přebírají zraněnou osobu do svých rukou od policistů a strážníků. Velitel zásahu zjišťuje, že osoba je dezorientovaná a potřebuje kyslíkovou terapii. Pro to je nasazen kyslíkový křísící přístroj do příjezdu posádky ZZS. Po příjezdu sanity je zraněná osoba předána do rukou lékaře. Jednotka se vrací po dvacáté hodině zpět na základnu.

Členové zásahové jednotky vyjeli 1. prosince k zásahu ještě jednou dopoledne. Přesně v 11:00 hodin byl na pult centralizované ochrany městské policie přijat signál EPS na požár v budově městského úřadu v Chodově. Krajské operační a informační středisko vysílá k tomuto zásahu chodovskou jednotku s CAS 24 T815 TERRNo1 a automobilový žebřík AZ 30 IFA, jednotku HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov s CAS 24 Scania a jednotku HZS podniku Sokolovská uhelná s CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“. Po příjezdu naší jednotky je prováděn průzkum budovy v nahlášeném úseku. Je zjištěno, že k požáru nedošlo a jedná se o planý poplach. Bylo zmáčknuté nouzové tlačítko elektrické požární signalizace vedle výtahu ve druhém patře. KOPIS po obdržení informace od velitele zásahu, že se jedná o planý poplach, odvolává jednotky ze Sokolova a Vřesové zpět na základnu. Dalším zjištění je, že požární poplach EPS byl zpuštěn nedopatřením servisní firmou. Jednotka se poté vrací zpět na základnu.

V pátek 27. listopadu ve 23:50 hodin byl vyhlášen poplach zásahovému družstvu k otevření uzavřených prostor v ulici Budovatelů na žádost policie ČR. K zásahu vyjelo vozidlo CAS 20 T815 v čase 23:55 a po příjezdu na místo provedla jednotka otevření bytu. Místo zásahu bylo následně předáno policii ČR.

Naší republikou se v noci na dnešek prohnal větší vítr a zanechal různé následky. V katastru města Chodova se to neprojevilo až tak, aby byl nutný zásah hasičů. Přesto došlo dnes k vyvrácení jednoho stromu ve Staré Chodovské. Po půl druhé odpoledne vyjíždí družstvo chodovských hasičů s CAS 20 T815 k odstranění stromu, který padnul do vedení vysokého napětí. Jednotka po příjezdu na místo zásahu spolupracuje s pracovníkem elektrárenské pohotovostní služby. Velitel zásahu dává, po konzultaci s tímto pracovníkem, pokyn k odstranění stromu pomocí motorové řetězové pily. Jednotka se po ukončení činnosti vrací na základnu.

Ve státní svátek 17. listopadu byl v 11:11 hodin vyhlášen poplach zásahové jednotce SDH Chodov na technickou pomoc odstranění nebezpečných stavů. Na místo události v ulici Lesní vyjíždí chodovská CAS 20 T815 a zároveň z centrální požární stanice HZS Karlovarského kraje územního odboru Sokolov jako posilová technika automobilový žebřík AZ 37 Iveco Magirus. Na výjezdovém lístku je napsáno, že v uvedené ulici jsou nebezpečně nalomené části stromu, které hrozí pádem na přilehlý chodník a komunikaci. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, který potvrdil informace z KOPIS HZS, jsou pomocí řetězové motorové pily z koše automobilového žebříku odstraněny části stromu, které hrozily pádem. Po úklidu větví z chodníku a vozovky se obě dvě zásahová vozidla vrací na základnu. Na místě zásahu jednotka Chodov spolupracovala s hlídkou městské policie, která na příkaz velitele zásahu, provedla uzávěru komunikace.

Poslední říjnové pondělí vyjela chodovská zásahová jednotka s CAS 20 T815 v 11:38 hodin na technický zásah do ulice U porcelánky. Hlášena byla záchrana neznámého zvířete ve stoupacím vzduchotechnickém potrubí panelového domu. Po příjezdu na místo se potvrdil pták ve větrací šachtě. Jeden živý a jeden kadáver. Jednotka provedla náročné vyproštění zvířat z technologického zařízení domu.

V sobotu 17. Října byl v 18:23 hodin vyhlášen poplach naší zásahové jednotce na otevření bytu na Vřesové, kde hrozilo nebezpečí z prodlení. Na místo události vyjíždí CAS 20 T815 s družstvem v počtu 1+4. Po příjezdu na místo velitel zjišťuje, že byt byl otevřen hlídkou policie a uvnitř bytu bylo dítě. Jednotka se vrací zpět na základnu.

Úterý 13. října 2009 vyjela chodovská jednotka v 7:32 hodin na příkaz Krajského operačního a informačního střediska s vozidlem CAS 24 T815 do ulice Nádražní. Jednalo se o čerpání vody ze sklepa budovy, kde zatopením hrozilo další nebezpečí. Po provedeném průzkumu je nasazeno elektrické kalové čerpadlo k odčerpání, kdy voda byla vypouštěna do kanalizace před budovou. Jelikož musela být hadice natažena přes vozovku, na místě hasiči spolupracovali s hlídkou městské policie, která usměrňovala provoz na silnici. Po odčerpání se jednotka vrací na základnu, kde se provádí úklid a umytí zásahového vozidla, velitel napíše zprávu o zásahu, vymění se použitá hadice a očistí kalové čerpadlo. Po zajetí cisterny se ještě provede vytření mokrých stop na podlaze garáže.

Ve čtvrtek 24. září, kdy začíná první část oslav chodovského sboru dobrovolných hasičů, je jednu minutu po sedmé hodině ráno, vyhlášen poplach zásahové jednotce. K povolání hasičů k výjezdu je použito prvků jednotného systému vyrozumění a varování, které je využíváno ve všech obcích a městech ke svolávání hasičů pro výjezd k záchraně nebo pomoci. Jelikož někteří hasiči jsou přítomni na zbrojnici, je výjezd proveden do dvou minut od vyhlášení poplachu.

Voda ve sklepě rodinného domu v Hrnčířské ulici v Chodově byla příčinou vyhlášení poplachu zásahovému družstvu v pátek minutu po druhé hodině ranní. K zásahu vyjíždí vozidlo CAS 24 T815 TERRNo1. Mezi tím dostává krajské OPIS informaci, že se bude jednat pravděpodobně o prasknutý vodovodní řád před jedním z domů. Proto tuto informaci okamžitě předává na správce vodovodní sítě. Naše jednotka dojíždí na místo a potvrzuje informace získané z několika telefonátů. Na místo události přijíždí pracovník vodárenské pohotovostní služby, který uzavírá hlavní řád. Poté je nasazeno čerpadlo k odčerpání vody ze zatopeného sklepa. Jednotka deset minut před 4. hodinou odjíždí na základnu.