Na monitoru kamerového systému CCTV operačního střediska stálé služby městské policie Chodov je ve čtvrtek 9. prosince zjištěn kouř v ulici Okružní. Informace je ihned předána na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a je vyhlášen poplach naší jednotce. Zásahová jednotka Chodov vyjíždí v 8:14 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERRNo1 k místu události. Po příjezdu na místo určení je prováděn vizuální průzkum a jednotka se vybavuje dýchací technikou. Je zjištěno, že se nejedná o kouř, ale o masivní únik páry z výměníkové stanice rozvodů tepla.

Ve středeční noci brzo ráno 8. listopadu vyhlásilo ve 2:54 hodin Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na technickou pomoc odstranění překážek. Jednalo se o odstranění vzrostlého stromu, který pod tíhou sněhu a ledu spadl na komunikaci číslo 210 mezi obcí Dolní Nivy a Jindřichovice. K zásahu vyjíždí družstvo hasičů s CAS 20 T815 TERRNo1, kdy celá posádka jsou vyškolení pilaři. Krátce před čtvrt na čtyři ráno je jednotka na místě zásahu a velitel potvrzuje na KOPIS místo události. Zárověň vydává pokyn k zabezpečení místa zásahu a odstranění stromu za použití motorové řetězové pily.

 

Ve středu 24.listopadu je na základě informací od městské policie Chodov vyhlášen Krajským operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc únik látek na pozemní komunikaci. Do ulice Tyršova vyjíždí v 13:50 hodin jednotka SDH Chodov s CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu je průzkumem zjištěno, že skvrna ropného produktu je v rozsahu 2x300 metrů. Na místě provádíme posyp sorbentem Absodan a přes přítomné strážníky městské policie povolává velitel zásahu Technické služby města, aby provedli úklid použitého sorbentu. Hlídka městské policie odjíždí a naše zásahové družstvo provádí ve spolupráci s pracovníky Technických služeb úklid použitého sorbentu. Po splnění všech úkolů se jednotka vrací na základnu.

Na žádost policie ČR vysílá Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje sloužící družstvo chodovské hasičské jednotky v sobotu 20. listopadu k otevření uzavřených prostor v panelovém domě na Vřesové. V 12:05 hodin vyjíždí cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 k zásahu. Po příjezdu na místo, je velitelem zásahu po vytěžení informací od přítomné hlídky policie ČR, vydán pokyn k otevření bytové jednotky domu. K tomu je využito nářadí z vybavení hasičského vozu. Poté, co hasiči otevírají dveře do místnosti je nalezena mrtvá osoba. Místo přebírá policie ČR a naše jednotka se vrací na základnu.

Neděle 7. listopadu odpoledne a v čase 16:27 hodin vyjíždí CAS 20 T815 TERRNo1 k řešení úniku ropných produktů do ulice Luční v Chodově. Po příjezdu na parkoviště v Luční ulici, kde čeká již hlídka městské policie a majitel vozidla ze kterého ropná látka vytekla, je zjištěn rozsah úniku na ploše přibližně 20 metrů čtverečních. Velitel zásahu vydává jednotce pokyn k provedení posyp látky pomocí sorbentu Absodan, který je složen z velmi drobných porézních granulí zajišťujících velmi dobrou a rychlou sorpci.

K otevření uzavřených prostor vyjíždí naše jednotka v sobotu 30. října v dopoledních hodinách. S „Dvojkou“ cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 vyjíždí k otevření bytu do ulice Hlavní, kde hrozí nebezpečí z prodlení s možným vznikem požáru. Po příjezdu je za přítomnosti městské policie byt otevřen dostupnými prostředky z výbavy zásahového vozu. Po předání bytu uživateli se jednotka vrací za slunečného počasí podzimním městem na svoji základnu.

Častým typem události, na kterou vyjíždí chodovská jednotka, je otevření uzavřených prostor. Na tento druh události je předurčena technika CAS 20 T815 TERRNo1, která má vybavení na základní možnosti otevření dveří, poklopů a podobně. Když to nejde jednoduchými prostředky, je nasazeno těžší zařízení, jako například bourací sekera, motorová řetězová pila, rozbrušovací kotoučová pila, rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení, nebo se na tuto činnost vyžádá další jednotka. Na tento druh události, kdy podle nahlášení na tísňovou linku hrozí nějaké nebezpečí z prodlení, vyslalo Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje naši jednotku také 15. října do ulice Čs. odbojářů a 17. října do ulice Konečná v Chodově.

Ve čtvrtek 30. září v 5:26 hodin byl vyhlášen poplach jednotce SDH Chodov na záchranu osoby která byla zaklíněna v pracovním stroji podniku v průmyslové zóně v Chodově. K místu zásahu vyjíždí CAS 20 T815 TERRNo1 které má potřebné vybavení k vyprošťování. K vyproštění osoby je použito hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas, podkládací klíny a využity jsou i dva hydraulické vysokozdvižné vozíky firmy. Po vyproštění nebylo osobě již pomoc. Lékař posádky ZZS konstatoval úmrtí. Místo zásahu předává velitel hasičské jednotky Skupině kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.

Ve středu 22. září vyjíždí družstvo chodovských hasičů na pokyn KOPIS k otevření uzavřených prostor v Chodově, ulice Tyršova. Otevření bytu si vyžádala policie ČR. Na místo vyjíždí ve 20:42 hodin „technická 2“ CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo zásahu je průzkumem zjištěno, že se nelze dostat do bytu pomocí technických prostředků z výbavy cisterny a proto velitel zásahu povolává prostřednictvím KOPIS na místo náš automobilový žebřík AZ 30 IFA. Po jeho příjezdu se hasiči dostávají do bytu, kde je nalezena osoba bez známek života. Místo je předáno policii ČR a jednotka se vrací na základnu.

Ve středu 8. září vyjela zásahová jednotka na pokyn krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na typ události „Odstranění překážek“ do ulice Vintířovská v Chodově. Na místo události vyjelo družstvo s CAS 20 T815 TERRNo1 krátce po čtvrt na jedenáct dopoledne. Za účasti několika velitelských kádrů, kteří se sešli na tomto výjezdu, byl nebezpečně nalomený strom zavěšený nad místní komunikací odstraněn motorovou pilou Husqvarna 372XP.

 

I letos má zásahová jednotka za sebou zásah s pořadovým číslem sto. K tomuto výjezdu, do ulice Bezručova v Chodově, povolalo Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje naší jednotku s vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1 v sobotu 21. srpna v 19:00 hodin. Tento zásah nebyl složitý, ale přesto bylo potřeba provést důležitou práci. Po příjezdu na místo události, kde se již nacházela hlídka městské policie Chodov, je zjištěn únik oleje z dodávkového vozidla v množství šesti litrů. Jednotka provádí protipožární opatření, posyp uniknuté látky sorbentem Absodan a následný úklid použitého sorbentu. Po ukončení prací se jednotka vrací na základnu připravena k dalšímu zásahu.