V neděli 7. února vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Jiráskova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 16:40 hodin. Na místě průzkumem zjišťujeme, že došlo k závadě na odčerpávání z odvodňovacího systému domu. Jsou zatopeny všechny výtahové šachty panelového domu. Provádíme odstavení všech výtahových kabin z provozu. Následně provádíme odčerpávání vody pomocí našich elektrických kalových čerpadel. Konečné odčerpávání vody probíhá na společné jímce odvodňovacího systému. Zásah je ukončen po necelých dvou hodinách.

V sobotu 6. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na nouzové otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení na základě požadavku Zdravotnického operačního střediska ZZS, kam přišla žádost o pomoc z aplikace „Záchranka“. Na zpětný dotaz operátorky ZZS nikdo nereagoval. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 17:14 hodin. Na místo zásahu ve stejném čase míří nejen posádky Zdravotnické záchranné služby, ale také hlídky Policie ČR a Městské policie. Provádíme průzkum, ale nikdo se neozývá. Je podezření, že osoba, která použila aplikaci „Záchranka“, je v přímém ohrožení života. Připravujeme se na násilné otevření dveří, ale v tu dobu je již připravena skupina v záchranném koši automobilového žebříku ke vstupu oknem do bytu. Velitel zásahu vydává pokyn ke vstupu. Po nouzovém otevření okna, vstupují dva hasiči do bytu, ale nikdo není nalezen. Hasičská jednotka společně s policií a zdravotnickými záchranáři prověřují byty v domě, zda se osoba žádající o pomoc nenachází v jiném bytě. Nikdo takový se nenašel. 

Video ze zásahu zde.

V sobotu 6. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 14:26 hodin. Na místo zásahu je zároveň operačním střediskem vyslána jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania. Na místě plníme pokyny velitele zásahu. Byt je otevřen a do příjezdu Zdravotnické záchranné služby je poskytnuta předlékařská první pomoc.

Ve čtvrtek 4. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromů, kdy hrozí pád na vozovku. K zásahu do katastru obce Březová, část Kostelní Bříza vyjíždíme jako posilová jednotka se speciální technikou, a to s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 18:46 hodin. Po příjezdu na místo zásahu dostáváme úkoly od velitele zásahu, kterým je velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Březová, která již na místě zasahuje více jak třicet minut. Ustavujeme automobilový žebřík a do záchranného koše nabíráme jednoho hasiče březovské jednotky. V tu chvíli v se v koši automobilového žebříku nachází chodovský hasič jako obsluha ovládání pohybu žebříku a březovský hasič s motorovou řetězovou pilou, který následně provádí odřezávání částí stromu. Na hlavním ovládacím stanovišti automobilového žebříku dohlíží náš strojník na LED obrazovce na dodržení všech bezpečnostních parametrů při práci s automobilovým žebříkem.

Automobilový žebřík s označením AZ 30-M1Z Iveco Magirus. Typové označení DLK 23-12 Vario CC

Ve čtvrtek 4. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Náměstí 9.května vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 12:54 hodin. Na místo míří také Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Městská policie. Do bytu se dostáváme přes automobilový žebřík a uvnitř nalézáme zraněnou osobu. Provádíme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, pokračujeme ve společném poskytování první pomoci a následně transportujeme zraněnou osobu do sanitního vozidla.

Ve čtvrtek 4. února vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Čs. odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:31 hodin. Po příjezdu na místo se potvrzuje voda ve výtahové šachtě a ve sklepě. Byl proveden průzkum technického podlaží, výtahu a sklepů. Bylo zjištěno, že voda se do prostor sklepů a výtahové šachty dostává z venčí přes základy budovy, zřejmě je nefunkční hydroizolace. Provádíme čerpání vody pomocí elektrického kalového čerpadla AS215. Na místě spolupracujeme se zástupcem majitele budovy.

V úterý 2. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevřených uzavřených prostor. K zásahu do Božičan vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 18:13 hodin. Při jízdě na místo zásahu, jsme operačním střediskem odvoláni zpět na základnu. Osobám v uzavřeném prostoru již pomohli příbuzní.

V úterý 2. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, transport pacienta pro Zdravotnickou záchrannou službu. K zásahu do ulice Říjnová vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:03 hodin. Na místě zásahu, po dohodě s lékařem, byl proveden transport pacienta po resuscitaci pomocí celotělové vakuové dlahy do sanitního vozidla.

V neděli 31. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, transport pacienta pro ZZS ve velmi špatně přístupném terénu. K zásahu do katastru obce Tatrovice, část Spomyšl vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 11:13 hodin. Zásahovou cisternu musíme nechat z důvodu zasněžené neudržované cestě asi 500 metrů od místa zásahu u vozidla ZZS a dále pokračujeme pěšky. V rekreační chatě provedli zdravotničtí záchranáři ošetření pacienta. Na místo se dostavila jednotka profesionálních hasičů z Kraslic na čtyřkolce opatřené sněhovými pásy. Pacienta jsme naložili na nosítka a na čtyřkolce přepravili k sanitnímu vozidlu.

V sobotu 30. ledna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, transport pacienta pro ZZS. K zásahu do ulice Čs. odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:15 hodin. Na místě provádíme transport zaintubované osoby napojené na přístroje, ve vakuových nosítkách do sanitního vozidla.

V sobotu 30. ledna vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu do ulice Staroměstská vyjíždíme s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus a velitelským automobilem Škoda Octavia v čase 09:36 hodin. Na místě opět provádíme odstraňování sněhových převisů a ledu ze střechy budovy městské galerie a infocentra.