Ve čtvrtek 25. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu na parkoviště v ulici U Koupaliště vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 16:21 hodin. Na místě je potvrzen únik motorového oleje ze zaparkovaného vozidla. Jednotka provedla posyp sorbentem Absodan.

V pondělí 15. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou. K zásahu do části obce Mezihorská, spadající pod obec Jindřichovice, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:57 hodin. Na místě poskytujeme předlékařskou první pomoc starší osobě, a to do příjezdu posádky zdravotnických záchranářů. Následně provádíme transport do sanitního vozidla.

Pondělí 15. února brzo ráno, vyjeli dva členové naší zásahové jednotky na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s velitelským automobilem VEA Škoda Octavie, aby na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří s profesionálními hasiči HZS Karlovarského kraje, prováděli antigenní testy v mobilním odběrovém místě. Odběry jsou v současnosti určené pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy a pro vybrané pendlery s povolením.

V neděli 14. února vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, transport pacienta. K zásahu do Vintířova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou v čase 17:21 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje místní jednotka hasičů z Vintířova, spolupracujeme na transportu pacienta do sanitního vozidla Zdravotnické záchranné služby.

V úterý 9. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na typ události záchrana osob AED. K zásahu poskytnutí předlékařské první pomoci v Novém Sedle, vyjíždíme s velitelským automobilem VEA Škoda Octavia v čase 07:45 hodin. K zásahu je současně vyslána také jednotka hasičů z Lokte, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a hlídka městské policie a Policie ČR. Na místě události přebíráme poskytování přednemocniční neodkladné péče od rodinných příslušníků a od strážníků Městské policie Nové Sedlo. Pokračujeme v provádění kardiopulmonální resuscitace a nasazujeme automatický externí defibrilátor. V resuscitaci pokračujeme do příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Záchranáři ZZS přebírají resuscitaci, ale lékař posléze konstatuje úmrtí osoby.

V neděli 7. února vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Jiráskova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 16:40 hodin. Na místě průzkumem zjišťujeme, že došlo k závadě na odčerpávání z odvodňovacího systému domu. Jsou zatopeny všechny výtahové šachty panelového domu. Provádíme odstavení všech výtahových kabin z provozu. Následně provádíme odčerpávání vody pomocí našich elektrických kalových čerpadel. Konečné odčerpávání vody probíhá na společné jímce odvodňovacího systému. Zásah je ukončen po necelých dvou hodinách.

V sobotu 6. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na nouzové otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení na základě požadavku Zdravotnického operačního střediska ZZS, kam přišla žádost o pomoc z aplikace „Záchranka“. Na zpětný dotaz operátorky ZZS nikdo nereagoval. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 17:14 hodin. Na místo zásahu ve stejném čase míří nejen posádky Zdravotnické záchranné služby, ale také hlídky Policie ČR a Městské policie. Provádíme průzkum, ale nikdo se neozývá. Je podezření, že osoba, která použila aplikaci „Záchranka“, je v přímém ohrožení života. Připravujeme se na násilné otevření dveří, ale v tu dobu je již připravena skupina v záchranném koši automobilového žebříku ke vstupu oknem do bytu. Velitel zásahu vydává pokyn ke vstupu. Po nouzovém otevření okna, vstupují dva hasiči do bytu, ale nikdo není nalezen. Hasičská jednotka společně s policií a zdravotnickými záchranáři prověřují byty v domě, zda se osoba žádající o pomoc nenachází v jiném bytě. Nikdo takový se nenašel. 

Video ze zásahu zde.

V sobotu 6. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 14:26 hodin. Na místo zásahu je zároveň operačním střediskem vyslána jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania. Na místě plníme pokyny velitele zásahu. Byt je otevřen a do příjezdu Zdravotnické záchranné služby je poskytnuta předlékařská první pomoc.

Ve čtvrtek 4. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromů, kdy hrozí pád na vozovku. K zásahu do katastru obce Březová, část Kostelní Bříza vyjíždíme jako posilová jednotka se speciální technikou, a to s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 18:46 hodin. Po příjezdu na místo zásahu dostáváme úkoly od velitele zásahu, kterým je velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Březová, která již na místě zasahuje více jak třicet minut. Ustavujeme automobilový žebřík a do záchranného koše nabíráme jednoho hasiče březovské jednotky. V tu chvíli v se v koši automobilového žebříku nachází chodovský hasič jako obsluha ovládání pohybu žebříku a březovský hasič s motorovou řetězovou pilou, který následně provádí odřezávání částí stromu. Na hlavním ovládacím stanovišti automobilového žebříku dohlíží náš strojník na LED obrazovce na dodržení všech bezpečnostních parametrů při práci s automobilovým žebříkem.

Automobilový žebřík s označením AZ 30-M1Z Iveco Magirus. Typové označení DLK 23-12 Vario CC

Ve čtvrtek 4. února vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Náměstí 9.května vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 12:54 hodin. Na místo míří také Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Městská policie. Do bytu se dostáváme přes automobilový žebřík a uvnitř nalézáme zraněnou osobu. Provádíme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, pokračujeme ve společném poskytování první pomoci a následně transportujeme zraněnou osobu do sanitního vozidla.

Ve čtvrtek 4. února vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Čs. odbojářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:31 hodin. Po příjezdu na místo se potvrzuje voda ve výtahové šachtě a ve sklepě. Byl proveden průzkum technického podlaží, výtahu a sklepů. Bylo zjištěno, že voda se do prostor sklepů a výtahové šachty dostává z venčí přes základy budovy, zřejmě je nefunkční hydroizolace. Provádíme čerpání vody pomocí elektrického kalového čerpadla AS215. Na místě spolupracujeme se zástupcem majitele budovy.